LLMZA

VPP EKOSOC-LV konferences

LLU ESAF konferences "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" ietvaros organizēta EKOSOC-LV sekcija

Š. g. 21.-22. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātē Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV norisinājās starptautiskā zinātniskā konference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT". 22. aprīlī konferences ietvaros tika organizēta īpaša VPP EKOSOC-LV sekcija, kurā uzstājās programmas pētnieki. Sekciju vadīja VPP EKOSOC LV programmas un projekta 5.2.3 vadītāja profesore Baiba Rivža un projekta 5.2.8. pētniece Dr. Ženija Krūzmētra. Nolasīto referātu un pētījumu tematiskā ievirze saistīta ar viedās izaugsmes un viedās specializācijas tendenču izpēti Latvijā. Sekcijā tika ziņots arī par deinstitucionalizācijas procesu pētījumiem, nodokļu un pensiju sistēmas pētījumiem u.c. tautsaimniecības izaugsmei svarīgām tēmām.

Lasīt tālāk ...

RSU zinātniskā konference 2016. gada 17. un 18. martā

2016. gada 17. un 18. martā notiks kārtējā Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference. Tēzes jāiesniedz līdz 18. janvārim.
Detalizētāka informācija par konferenci pieejama šeit.


VPP EKOSOC-LV 5.2.1. projekta sekcija „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos" Latvijas Universitātes 74. Konferences ietvaros

2016. gada februārī norisināsies gadskārtējā Latvijas Universitātes 74. Konference, kuras ietvaros Ekonomikas un vadības fakultātē 19. februārī no plkst. 10:00-16:00 tiek organizēta VPP EKOSOC-LV projekta 5.2.1. sekcija „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos".

Interesenti aicināti pieteikties konferencei līdz 2015. gada 17. decembrim plkst. 12:00.

Pieteikšanās LU mājas lapā, kur jāpievieno kopsavilkums!

http://www.evf.lu.lv/konferences/lu-konferences/lu-74-konference


24. septembrī - 1.starptautiskā zinātniskā konference (videokonference) „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015"

24. septembrī Jelgavā, Jelgavas pilī notiks 1. starptautiskā zinātniskā konference (videokonference) „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015", ko rīko valsts pētījumu programma EKOSOC-LV sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti (Warsaw University of Life Sciences), LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, kā arī Zviedru Institūta tematisko partnerību "ICE - Innovation. Creativity. Equality".

Pielikumā konferences darba kārtība.