LLMZA

VPP EKOSOC-LV konferences

2015. gada 26. - 27. martā - zinātniskā konference Rīgas Stradiņa universitātē

2015. gada 26. un 27. martā Rīgas Stradiņa universitātē notiks kārtējā zinātniskā konference.

Konferences tēmas :

  • Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā;
  • Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte;
  • Infekcijas aģentu loma aktuālu infekciju izcelsmē un norisē mūsdienu skatījumā Latvijā;
  • Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte;
  • Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai;
  • Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imūnhistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi;
  • Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā;
  • Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē.

Lasīt tālāk ...

2015. gada 24. septembrī tiek rīkota 1. Starptautiskā zinātniskā konference (videokonference) „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015"

2015. gada 24. septembrī Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes (Warsaw University of Life Sciences) Ekonomikas zinātņu fakultāte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti un Valsts pētījumu programmu EKOSOC - LV rīko 1. Starptautisko zinātnisko konferenci „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015".

Lasīt tālāk ...

Aicinājums pieteikties dalībai EKOSOC-LV problemātikai veltītā sekcijā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „8th International Conference on Biodiversity Research", 2015. gada 28. - 30. aprīlī

EKOSOC - LV dalībnieki ir laipni aicināti pieteikties dalībai starptautiskajā zinātniskajā konferencē „8th International Conference on Biodiversity Research", kura notiks Daugavpils Universitātē 2015. gada 28. - 30. aprīlī.

Konferences reģistrācijas lapā (šeit - http://8thbiodiversity.biology.lv/?e=Registration-form) ir piezīme par dalību EKOSOC-LV speciāli veltītā sekcijā. VPP EKOSOC-LV dalībniekiem dalība konferencē - par brīvu. Raksti tiks publicēti žurnālā „Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis", kas ir indeksēts starptautiskajās datu bāzēs, t.sk., Web of Science. Sīkāka informācija un reģistrācija: http://8thbiodiversity.biology.lv/.

Aicinām pieteikties Daugavpils Universitātes 57. starptautiskajai zinātniskajai konferencei!

Daugavpils Universitāte 2015.gada 16.-17.aprīlī jau 57.reizi rīko starptautisko zinātnisko konferenci, kurā piedalās gan Latvijas, gan ārvalstu zinātnieki, augstskolu docētāji, studējošie, kā arī citi interesenti.

Lasīt tālāk ...

LU 73. konferences ietvaros - atsevišķa sekcija EKOSOC-LV 5.2.1. projekta rezultātu prezentēšanai

Latvijas Universitātes 73.konferences ietvaros, kas notiks 2015.gada 20.februārī,  ir plānota atsevišķa sekcija „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (EKOSOC - VPP 5.2.1)" projekta rezultātu prezentēšanai un apspriešanai. Plānotie sekcijas vadītāji no universitātēm ir Prof. Remigijs Počs (projekta vadītājs, RTU), Prof. Biruta Sloka (LU), Prof. Anita Villeruša (RSU) un Dr. oec. Aija van der Steina (RSU), savukārt kā sekcijas vadītāja no prakses ir plānota Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktore Aija Jaunzeme. Papildu informācija ir pieejama šeit (http://www.evf.lu.lv/konferences/lu-konferences/lu-73-konference/ ).