LLMZA

VPP EKOSOC-LV konferences

Līdzdalība 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015" Daugavpilī

Līdz 1. oktobrim turpinās pieteikšanās dalībai konferencē "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2015", kura notiks 2015. gada 16. - 17. oktobrī Daugavpils Universitātē.

Konferences plenārsēdē ar ziņojumu  „Teritoriju attīstības novērtējuma pieejas novadu līmenī: Latvijas pieredze un prakse" uzstāsies DU zinātniskās grupas pārstāvji. Konferences ietvaros notiks Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projektu 5.2.9. „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" un 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" darba grupas  sēde, kura piedalīsies gan VPP pētnieki, gan arī citi zinātnieki, mācībspēki, maģistra un doktora studiju programmās studējošie. Līdz ar to būs iespēja viedokļu apmaiņai un VPP programmas projektu straprezultātu popularizēšanai Austrumlatvijā.

Pieteikties konferencei tiek aicināti VPP 5.2. programmas pētnieki un citi interesenti.

Plašāka informācija http://du.lv/lv/notikumi/events/2528


Ielūgums uz Brno Starptautisko nedēļu 2015 (2015. gada 19. - 22. oktobrī Čehijā)

2015. gada 19. - 22. oktobrī Čehijā, Brno Tehnoloģiju universitātē, Biznesa un menedžmenta fakultātē norisināsies Brno Starptautiskā nedēļa 2015 (Brno International Week 2015 (BIW 2015)).

Pielikumā: Ielūgums


2015.gada 17.-18.septembrī Ventspils Augstskolā notiks starptautiskā zinātniskā konference "INNOVATION AND SMART ENTREPRENEURSHIP"

2015.gada 17.-18.septembrī Ventspils Augstskolā notiks starptautiskā zinātniskā konference "INNOVATION AND SMART ENTREPRENEURSHIP". Pielikumā konferences uzsaukums.


 

Daugavpils Universitātes 57. starptautiskā zinātniskā konference

Daugavpils Universitāte katru gadu aktīvi piedalās un organizē starptautiskās konferences, kas ir solis uz ilgtspējīgu augstākās izglītības attīstību. 2015. gada 2015. gada 16. - 17. aprīlī Daugavpils Universitātē notiks 57. starptautiskā zinātniskā konference, ko organizē Daugavpils Universitāte (DU) un Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija.

Lasīt tālāk ...

11. - 13. jūnijā - starptautiska konference „European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015"

2015. gada 11. - 13. jūnijā Latvijas Universitātē notiks starptautiska konference "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015" (veltīta Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē).

Atklāšanas plenārsēdē uzstāsies arī EKOSOC-LV dalībnieki:

Lasīt tālāk ...