LLMZA

VPP EKOSOC-LV

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma

„Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)”

Programmas vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr. habil. oec. Baiba Rivža

Lasīt tālāk ...