LLMZA

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts (ABTI)

Institūta direktors profesors, LLMZA loceklis, Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs.


ABTI ir 14 lauksaimniecības zinātņu doktori. Galvenie pētniecības virzieni: augkopība (laukaugu audzēšanas tehnoloģijas; enerģētiskie augi; sēklzinība; selekcija un ģenētika; pļavkopība un lopbarības ražošana; bioloģiskā lauksaimniecība); dzīvnieku zinātnes (dzīvnieku valsts produktu ražošana; dzīvnieku ģenētika, selekcija un ģenētiskie resursi; dzīvnieku ēdināšana un labturība); dārzkopība (augļu, ogu, dārzeņu, garšaugu un krāšņumaugu ražošanas tehnoloģijas; biškopības produktu ražošana; bišu selekcija un ģenētisko resursu izpēte; dārzaugu ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana; krāšņumaugu selekcija un dārza dizains). Institūta projektu izpildē (14 starptautiski, 12 LZP projekti un 14 IZM un ZM, kā arī firmu pasūtījumu projekti) piedalās 18 doktoranti. ABTI akadēmiskais personāls organizē lauka dienas – seminārus un konferences, kā arī uz ES projektu bāzes attīsta savu infrastruktūru.