LLMZA

SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC)

Direktore, LLMZA Goda locekle, Veneranda Stramkale.


LLZC ir zinātniska institūcija, kas veic zinātniskus pētījumus, laukaugu šķirņu izmēģinājumus, sniedz konsultācijas. LLZC galvenais mērķis - Latgales reģiona lauksaimniecības iespēju pētījumi un labāko risinājumu meklējumi. Galvenie projektu virzieni: graudaugu audzēšanas tehnoloģiju un Latvijā izveidoto šķiedras un eļļas linu novērtēšana Austrumlatvijā; linu un kaņepju ģenētisko resursu kolekcijas izpēte/ saglabāšana. Ik gadu SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, firmām un citām Latvijas zinātniskajām institūcijām organizē lauka dienas, kas ir ļoti populāras Austrumlatvijas zemnieku saimniecību un lauksaimniecības speciālistu vidū.