LLMZA

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

Institūta direktore, LLMZA locekle, Dr. agr. Sanita Zute (līdz 2012. g.).
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta darbības mērķis ir radīt jaunas zināšanas un inovatīvas tehnoloģijas graudkopības, sēklkopības un citās laukkopības jomās. Institūtā veic pētījumus par graudaugu bioloģisko daudzveidību, šķirņu selekciju un biotehnoloģijas metožu ieviešanu tajā, audzēšanas tehnoloģiju elementu izpēti konvencionālās un bioloģiskās saimniekošanas vajadzībām, graudu piemērotību noteiktam ražas izmantošanas veidam. Periodā no 2006. līdz 2011. gadam īstenots 21 pētījumu projekts un 19 līgumdarbi, reģistrētas piecas jaunas šķirnes: ziemas kvieši ’Fredis’, vasaras kvieši ’Uffo’ un ’Robijs’, vasaras mieži ’Kristaps’ un ’Austris’, t.sk., šķirnes ’Robijs’ un ’Austris’ izveidotas ar mūsdienīgām biotehnoloģijas metodēm. Tās ir pirmās šādā veidā iegūtās šķirnes Latvijā un pēc LZA vērtējuma atzītas par Latvijas zinātnes sasniegumiem praktiski pielietojamo zinātņu jomā 2009. (’Austris’) un 2011. gadā (’Robijs’). Jaunās kviešu šķirnes guvušās praktiķu atzinību arī ārpus Latvijas un reģistrētas Igaunijā. No 2011. gada Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir viena no Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra institūcijām. Institūts apsaimnieko 205 ha valsts zemes, tajā strādā 14 akadēmiskos amatos ievēlētas personas un ap 30 speciālisti un apkalpojošais personāls.