LLMZA

Rekvizīti

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Reģistrācijas numurs:  40003142276

Banka: SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV48UNLA0001000700635