LLMZA

LLMZA locekļi

AGRĀRĀS EKONOMIKAS ZINĀTŅU NODAĻAS ĪSTENIE LOCEKĻI

Vārds, uzvārds

Institūcija, amats, zinātniskais grāds

Ievēlēšanas gads

Irina Arhipova

LBTU zinātņu prorektore, profesore, Dr. sc. ing.

04.06.2004.

Anita Auziņa

LBTU ESAF profesore, Dr. oec.

05.06.2016.

Ludmila Bandeviča

LU profesore, Dr. habil. oec

26. 05.2006.

Veronika Bikse

LU profesore emeritus, Dr. oec.

06 .06.2008.

Dina Bite

LBTU asociētā profesore; vadošā pētniece, Dr.sc.soc.

03.06.2022

Valda Bratka

AREI vadošā pētniece, Dr. oec.

26.05.2006.

Ieva Brence

Mācību centrs MP, vadošā pētniece, Dr. sc. administr.

10.09.2021.

Veronika Buģina

Bijusi LBTU profesore, Dr. oec.

31.05.2002.

Aina Dobele

LBTU ESAF profesore, Dr. oec.

10.12.2010.

Inesis Feiferis

Dr. oec.

09.10.1992.

Gunta Grīnberga- Zālīte

LBTU ESAF profesore, vadošā pētniece, Dr. oec

02.06.2017.

Ingrīda Jakušonoka

LBTU ESAF profesore, Dr. oec

31.05.2002.

Anda Jankava

LBTU VBF profesore, Dr. oec.

31.05.2002.

Elita Jermolajeva

LBTU vadošā pētniece, Dr. oec

05.06.2016.

Vulfs Kozlinskis

LBTU pētnieks, Dr. habil. oec.

09.10.1992.

Jānis Ķusis

LBTU ESAF viesdocents, Dr. hist.

05.06.2016.

Inguna Leibus

LBTU ESAF profesore, vadošā pētniece, Dr. oec.

02.06.2017.

Astrida Miceikiene

ārzemju locekle, Lietuva. Vytautas Magnus Univ. profesore, Dr. oec.

07.06.2019.

Andris Miglavs

EDO Consult LTD, ekonomists, Dr. oec.

26.05.2000.

Kaspars Naglis-Liepa

LBTU ESAF asociētais profesors, Dr. oec.

07.06.2019.

Aleksejs Nipers

LBTU vadošais pētnieks, Dr. oec.

11.09.2020.

Tiiu Paas

ārzemju locekle, Igaunija. Tartu univ. profesore, Ph. D.

10.06.2016.

Velta Paršova

LBTU vadošā pētniece, Dr. oec.

07.06.2013.

Modrīte Pelše

LBTU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore, profesore, Dr. oec.

05.06.2016.

Irina Pilvere

LBTU rektore, profesore, Dr. oec.

04.06.2004.

Tatjana Pivac

ārzemju locekle, Serbija, University of Novi Sad, prof., Ph. D.

10.09.2021.

Dina Popluga

LBTU ESAF, prodekāne, asociētā profesore, Dr. oec.

10.06.2016.

Baiba Rivža

LBTU ESAF profesore, Dr. habil. oec.

25.01.1994.

Laimdota Straujuma

LBTU Padomes locekle, Dr. oec.

26.05.2006.

Voldemārs Strīķis

Valsts emeritētais zinātnieks, LZA goda doktors, LBTU profesors, Dr. agr.

09.10.1992.

Ants-Hannes Viira

Ārzemju loceklis (Igaunija), vecākais pētnieks Estonian University of Life Sciences, Ph. D.

11.09.2020

Anastasija Vilciņa

bijusī LBTU profesore, Dr. oec.

31.05.2002.

Zane Vītoliņa

LBTU ESAF docente, pētniece, Dr. oec.

01.06.2018.

Roberts Zīle

Eiropas Parlamenta viceprezidents un deputāts, Dr. oec.

26.05.2000.

Viktorija Zaremba

Fiskālās disciplīnas padome, eksperte, Dr.oec.

01.06.2018.

Sandija Zēverte-Rivža

LBTU ESAF asociētā   profesore, Dr. oec.

10.06.2016.

Andra Zvirbule

LBTU ESAF dekāne, profesore, Dr. oec.

05.06.2016

INŽENIERZINĀTŅU NODAĻAS ĪSTENIE LOCEKĻI

Vārds, uzvārds

Institūcija, amats, zinātniskais grāds

Ievēlēšanas gads

Aivars Āboltiņš

LBTU TF vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

05.06.2015.

Dainis Berjoza

LBTU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

02.06.2017.

Gints Birzietis

LBTU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

31.05.2002.

Armands Celms

LBTU VBF dekāns, profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

11.09.2020.

Ilmārs Dukulis

LBTU TF dekāns, profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

05.06.2015.

Ainārs Galiņš

LBTU TF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

26.05.2006.

Dainis Ģēģers

Dr. sc. ing.

09.10.1992.

Semjons Ivanovs

LBTU TF vadošais pētnieks, Ulbrokas zinātnes centra vadītājs, Dr. sc. ing.

09.10.1992.

Viesturs Jansons

Emeritus profesors, Dr. sc. ing.

31.05.2002.

Aivars Kaķītis

LBTU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

06.06.2008.

Ēriks Kronbergs

LBTU TF profesors emeritus, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

04.06.2004.

Jānis Kreilis

LBTU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

02.06.2017.

Aigars Laizāns

LBTU studiju prorektors, TF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

10.06.2016.

Ainis Lagzdiņš

LBTU VBF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

10.06.2016.

Genādijs Moskvins

LBTU TF profesors emeritus, vadošais pētnieks, Dr. habil. sc. ing.

31.05.2002.

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

07.06.2013.

Vitālijs Osadčuks

LBTU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

11.09.2020.

Lilita Ozola

LBTU VBF profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

07.06.2013.

Jānis Palabinskis

LBTU TF profesors,vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

01.06.2018.

Juris Gunārs Pommers

Dr. habil. sc. ing., valsts emeritētais zinātnieks

09.10.1992.

Juris Priekulis

LBTU TF profesors emeritus, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

26.05.2000.

Pēteris Rivža

LBTU ITF profesors, vadošais pētnieks, Dr. habil. sc. ing.

09.10.1992.

Ulvis Skadiņš

LBTU VBF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

01.06.2018.

Daiga Skujāne

LBTU VBF profesore, vadošā pētniece, Dr. arch.

05.06.2015.

Juris Skujāns

LBTU profesors emeritus, Dr. sc. ing.

04.06.2004.

Haralds Smilga

Dr. habil. sc. ing., valsts emeritētais zinātnieks

25.01.1994.

Juris Strūbergs

Dr. sc. ing.

26.05.2000.

Ritvars Sudārs

LBTU VBF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

04 06.2004.

Raimunds Šeļegovskis

LBTU TF asociētais profesors; vadošais pētnieks Dr.sc.ing.

03.06.2022.

Guntars Uzklinģis

LBTU profesors emeritus, Dr. habil. sc. ing.

06.12.1995.

Kaspars Vārtukapteinis

LBTU TF profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

26.05.2000.

Artūrs Veinbergs

LBTU VBF docents, pētnieks, Ph.D.

10.09.2021.

Dainis Viesturs

LBTU TF vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

06.12.1995.

Aija Ziemeļniece

LBTU VBF profesore, vadošā pētniece, Dr. arch.

05.06.2015.

LAUKSAIMNIECĪBAS NODAĻAS ĪSTENIE LOCEKĻI

Vārds, uzvārds

Institūcija, amats, zinātniskais grāds

Ievēlēšanas gads

Aleksandrs Adamovičs

LBTU LF profesors, vadošais pētnieks, Dr. agr.

31.05.2002.

Ina Alsiņa

LBTU profesore, vadošā pētniece, Dr. biol.

26.05.2006

Alvydas Baležentis

ārzemju loceklis, Lietuva, Dr. agr.

07.06.2019.

Biruta Bankina

LBTU LF profesore, vadošā pētniece, Dr. biol.

10.12.2010.

Gunta Bebre

Dr. agr.

31.05.2002.

Gunita Bimšteina

LBTU LF asociētā profesore; vadošā pētniece, Dr. agr.

02.06.2017.

Māra Bleidere

AREI vadošā pētniece, Dr. agr.

05.06.2015.

Lilija Degola

LBTU LF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. agr.

02.06.2017.

Diana Foris

ārzemju locekle, Rumānija, Transilvānijas Brasova univ. profesore, Ph.D.

02.06.2017.

Zinta Gaile

LBTU LF profesore, Dr. agr.

26.05.2006.

Jānis Gailis

LBTU LF docents, vadošais pētnieks, Dr. agr.

11.09.2020.

Ilze Grāvīte

LBTU Dārzkopības institūta pētniece, Dr. agr.

02.06.2017.

Dace Grauda

LU asoc. prof.., Dr. biol.

06.06.2008.

Laila Ikase

LBTU Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr. biol.

10.06.2016.

Inga Jansone

AREI vadošā pētniece, Dr. agr.

10.09.2021.

Daina Jonkus

LBTU LF profesore, vadošā pētniece, Dr. agr.

06.06.2014.

Daina Kairiša

LBTU LF profesore, Dr. agr.

26.05.2006.

Kaspars Kampuss

LBTU LF asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. agr.

05.06.2015.

Edīte Kaufmane

Dārzkopības institūts, vadošā pētniece, Dr. biol.

26.05.2000.

Aldis Kārkliņš

LBTU LF profesors, vadošais pētnieks, Dr. habil. agr.

09.10.1992.

Dace Kravale

Dr. agr.

04.06.2004.

Dzidra Kreišmane

LBTU LF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. agr.

04.06.2004

Arta Kronberga

LBTU LF viesdocente, A, Dr. agr.

07.06.2013

Gunārs Lācis

Dārzkopības institūta vadošais pētnieks, Ph. D.

05.06.2015.

Linda Legzdiņa

AREI vadošā pētniece, Dr. agr.

05.06.2015.

Dainis Lapiņš

Valsts emeritētais zinātnieks, LBTU Emeritētais profesors, Dr.agr

26.05.2000.

Līga Lepse

Dārzkopības institūts, vadošā pētniece, Dr. agr.

06.06.2014.

Inga Moročko- Bičevska

Dārzkopības institūts, vadošā pētniece, Ph.D.

03.06.2022.

Antons Ozols

Valsts emeritētais zinātnieks,   Dr. habil. biol.,

05.01.1994.

Līga Paura

LBTU ITF asociētā profesore, vadošā pētniece Dr. agr.

10.06.2016.

Īzaks Rašals

LU profesors, Dr. habil. biol.

25.01.1992.

Diāna Ruska

LBTU LF asociētā profesore; Dzīvnieku zinātņu institūta vadošā pētniece, Dr. agr.

07.06.2019.

Dace Siliņa

LBTU LF dekāne, asociētā profesore; vadošā pētniece, Dr. agr.

01.06.2018.

Sarmīte Strautiņa

Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr. biol.

05.06.2015.

Ināra Turka

LBTU LF vadošā pētniece, Dr. habil. agr

26.05.2006.

Jānis Vigovskis

LBTU Zemkopības institūta vadošais pētnieks, Dr. agr.

06.12.1995.

Ilze Vircava

LBTU LF docente, vadošā pētniece, Dr. geol.

11.09.2020.

Līvija Zariņa

AREI vadošā pētniece, Dr. agr

26.05.2006.

Sanita Zute

AREI vadošā pētniece, Dr. agr

04.06.2004.

MEŽZINĀTŅU NODAĻAS ĪSTENIE LOCEKĻI

Vārds, uzvārds

Institūcija, amats, zinātniskais grāds

Ievēlēšanas gads

Bruno Andersons

LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. chem

31.02.2002.

Natālija Burņeviča

LVMI Silava vadošā pētniece, Ph. D.

05.06.2015.

Uģis Cābulis

LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

10 06.2016.

Dace Cīrule

LVKĶI vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

10.09.2021.

Mudrīte Daugaviete

LVMI Silava vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

04.06.2004.

Dagnis Dubrovskis

LBTU vadošais pētnieks, Dr. silv.

10.12.2010.

Tālis Gaitnieks

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv.

26.05.2006.

Aigars Indriksons

LBTU docents, Dr. silv.

06.06.2014.

Āris Jansons

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv.

05.06.2015.

Jurģis Jansons

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv.

07.06.2013.

Kalev Jõgiste

ārzemju loceklis. Igaunijas Dabas zinātņu universitāte, profesors, Ph. D.

10.06.2016.

Dārta Kļaviņa

LVMI Silava vadošā pētniece, Dr, biol.

03.06.2022.

Dagnija Lazdiņa

LVMI Silava vadošā pētniece, Dr. silv.

02.06.2017.

Andis Lazdiņš

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv.

10.06.2016.

Imants Liepa

LBTU profesors, Dr. habil. biol., valsts emeritētais zinātnieks

09.10.1992.

Kaspars Liepiņš

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. silv.

01.06.2018

Zane Lībiete

LVMI Silava vadošā pētniece, Dr. silv.

01.06.2018.

Leonards Līpiņš

LBTU profesors emeritus, Dr. sc. ing.

26.05.2000.

Roberts Matisons

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.

11.09.2020.

Audrius Menkis

ārzemju loceklis. Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte, pētnieks, Ph. D.

10 06.2016.

Olga Miezīte

LBTU profesore, Dr. silv.

11.09.2020.

Jānis Ozoliņš

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.

05.06.2015.

Tuula Piri

ārzemju locekle Somijas Dabas resursu institūts, pētniece, Ph. D.

11.09.2020.

Alfas Pliura

ārzemju loceklis. Lietuvas   Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centrs, profesors, Dr. habil.

11.09.2020.

Dainis Edgars Ruņģis

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.

05.06.2015.

Jānis Rižikovs

LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

01 06.2018.

Linards Sisenis

LBTU profesors, Dr. silv.

01.06.2018.

Uldis Spulle

LBTU vadošais pētnieks, Dr. silv.

02.06.2017.

Inga Straupe

LBTU profesore, Dr. silv.

05.06.2015.

Agnis Šmits

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. biol.

06.06.2008.

Rimvydas Vasaitis

ārzemju loceklis. Zviedrijas   Lauksaimniecības zinātņu universitāte, pētnieks, Ph. D.

07.06.2013.

Nikolajs Vederņikovs

LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. habil. chem., valsts emeritētais zinātnieks

09.10.1992.

Pēteris Zālītis

LVMI Silava vadošais pētnieks, Dr. habil. silv., valsts emeritētais zinātnieks

09.10.1992.

Aivars Žūriņš

LVKĶI vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

26.05.2006.

PĀRTIKAS UN VETERINĀRMEDICĪNAS ZINĀTŅU NODAĻAS ĪSTENIE LOCEKĻI

Vārds, uzvārds

Institūcija, amats, zinātniskais grāds

Ievēlēšanas gads

Vita Antāne

LBTU VMF profesore, Dr. med. vet

26.05.2006.

Ilze Beitāne

LBTU PTF profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

02.06.2017.

Dace Bērziņa

LBTU VMF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. med. vet.

02.06.2017.

Aivars Bērziņš

Bior, LBTU VMF profesors, Dr. med. vet.

05.06.2016.

Edīte Birģele

Dr. habil. biol., valsts emeritētā zinātniece

09.10.1992.

Anita Blija

LBTU PTF asociētā profesore, vadošā pētiece, Dr. sc. ing.

04.06.2004.

Ingmārs Cinkmanis

LBTU PTF asociētais profesors; vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.

03.06.2022

Inga Ciproviča

LBTU PTF profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

31.05.2002.

Māra Dūma

LBTU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. sc.ing.

01.06.2018.

Ilmārs Dūrītis

LBTU VMF profesors, vadošais pētnieks, Dr. med.vet.

05.06.2016.

Ruta Galoburda

LBTU PTF profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

31.05.2002.

Aija Ilgaža

LBTU VMF profesore, vadošā pētniece, Dr. med. vet.

10.06.2016.

Ināra Helēna Konošonoka

vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

26.05.2006.

Kaspars Kovaļenko

LBTU VMF dekāns, profesors, vadošais pētnieks, Dr. med. vet.

01.06.2018.

Daiga Kunkulberga

LBTU PTF viesdocente, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

26.05. 2006.

Tatjana Ķince

LBTU PTF profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

05.06.2016.

Laima Liepa

LBTU VMF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. med. vet.

06.06.2008.

Arnis Mugurēvičs

Dr. med. vet.

04.06.2004.

Sandra Muižniece-Brasava

LBTU PTF profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

07.06.2013.

Jāzeps Rimeicāns

Dr. habil. med. vet.

26.05.2000.

Imants Atis Skrupskis

Dr. habil. sc. ing.

31.05.2002.

Evita Straumīte

LBTU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

10.06.2016.

Mārtiņš Šabovics

LBTU PTF dekāns, asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.

04 06.2004.

Vita Šterna

AREI vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

10.12.2010.

Margarita Terentjeva

LBTU VMF asociētā profesore, Dr. vet. med.

10.09.2021.

Anda Valdovska

LBTU profesore, vadošā pētniece, Dr. med. vet.

05.06.2016.

Jeļena Zagorska

LBTU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr. sc. ing.

11.09.2020.

Jānis Zutis

Dr. sc. ing.

25.01.1994.

GODA LOCEKĻI

Vārds, uzvārds

Institūcija, amats, zinātniskais grāds

Ievēlēšanas gads

Guntis Andersons

LBTU, Dr. sc.sing. asociētais   profesors emeritus

05.06.2015.

Ruta Auziņa

LBTU, Dr. oec.

05.06.2015.

Jānis Ābele

LBTU, asociētais profesors emeritus

31.05.2002.

Andris Bērziņš

LBTU, Dr. agr.

05.06.2015.

Juris Biķis

LBTU goda doktors

05.06.2015.

Jānis Birģelis

Zemkopības ministrija

05.06.2015.

Andris Bite

Valsts emeritētais zinātnieks, Dr. agr

05.06.2015.

Daina Bruņiniece

Latvijas televīzijas (LTV) raidījuma «Savai zemītei» vadītāja

05.06.2015.

Ilze Būmane

LA žurnāliste

05.06.2015.

Lija Dukaļska

LBTU profesore, Dr. habil. sc. ing.

05.06.2015.

Jānis Dūklavs

Zemkopības ministrija

05.06.2015.

Tamāra Grizāne

Biznesa augstskola “Turība” docente, Dr. oec.

10.09.2021.

Ziedonis Grīslis

LBTU vadošais pētnieks. Dr. agr.

31.05.2002.

Ēriks Krēsliņš

LOSP, Latvijas Melioratoru biedrība

07.06.2019.

Jēkabs Krieviņš

«Altum» valdes loceklis

07.06.2019.

Mārīte Lazdiņa

«Altum» Zemgales reģiona direktore

05.06.2015.

Māra Skrīvele

LBTU Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.agr.

05.06.2015.

Arturs Lešinskis

LBT VBF Arhitektūras un būvniecības katedra – pētnieks, viesdocents, Dr. sc. ing.

05.06.2015.

Dace Lucaua

Bij. Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

05.06.2015

Ainars Nābels-Šneiders

Zemkopības ministrija, Dr. agr.

07.06.2019.

Arvīds Ozols

Zemkopības ministrija, Meža departamenta vadītājs

07.06.2019.

Antons Ruža

LBTU LF Agrobiotehnoloģijas institūts, vadošais pētnieks, Dr. habil. agr.

07.06.2019.

Ģedimins Siliņš

Bij. LLU Skrīveru Zinātnes centra direktors, Mg. agr.

07.06.2019.

Ilze Slokenberga

Zemkopības ministrija, Mg.agr.

05.06.2015.

Gunvaldis Sproģis

LATRAPS Padomes priekšsēdētāja vietnieks

31.05.2002.

Veneranda Stramkale

AREI vadošā pētniece, Dr. agr.

05.06.2015.

Anda Vītiņa

LBTU Finanšu un grāmatvedības institūts– lektore, Mg. paed.

31.05.2002.

Māris Vītiņš

Bij. vecākais konsultants Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā

26.05.2000.