LLMZA

LLMZA sēdes 2014

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu

skates-konkursa grafiks 2014.gadā

Nr.p.k.

Institūcija

Datums

Laiks

1.

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava
Direktors – vadošais pētnieks Jorģis Jansons. mob.tel .26190266

5.aprilis

10.os

2.

LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts” Direktors- Dr. agr. Aivars Jermušs. mob. tel. 26017777

5.jūnijs

11.os

3.

LLU SIA MPS „Vecauce”
Direktore Iveta Grudovska. Mob. tel. 2943750

17.jūnijs

10.os

4.

LLU Lauksaimniecības fakultāte MPS „Pēterlauki”

Agrobiotehnoloģijas zinātniskais institūts

Augsnes un augu zinātniskais institūts

SIA Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs

Dekāne, prof. Dr. agr. Zinta Gaile. mob. tel. 29135525

Pulcēšanās Strazdu ielā -1, Jelgavā.

26.jūnijs

11.os

5.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

Direktore-Mag.agr. Inga Jansone. mob.tel. 26360266

4.jūlijs

10.os

6.

SIA „Pūres Dārzkopības pētījumu centrs

Valdes priekšsēdētājs Dr.agr. Jānis Lepsis. mob. tel. 26336070

4.jūlijs

14.os

7.

LLU aģentūra „Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts

Direktors - Dr.sc.ing. Semjons Ivanovs

7.jūlijs

11.os

8.

Latvijas Valsts Augļkopības institūts

Direktore-Mag. soc .Ilze Lesiņa. mob. tel. 29147993

11.jūlijs

11.os

9.

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātniskais centrs

Direktore-Dr.agr. Veneranda Stramkale. mob. tel. 29465004

14.jūlijs

11.os

10.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

Direktore- Dr.agr. Arta Kronberga. mob. tel. 26162194

16.jūlijs

11.os

11.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Direktors- Dr. med. vet. Ph. D. Aivars Bērziņš mob .tel. 28638292

27.augusts

11.os

Skati-konkursu rīko:

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA)
LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļa
Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome

Skates-konkursa norises laiks

2014.gada 1.jūnijs-10.decembris.

Aicināti piedalīties:

Zemkopības ministrijas departamentu vadītāji, speciālisti; Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra darbinieki, speciālisti; Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji; LU aģentūras „LU Bioloģijas institūts” zinātnieki; Latvijas Agronomu biedrības pārstāvji; zemnieki, lauksaimniecības speciālisti, sabiedriskās organizācijas u.c. interesenti.

Skates-konkursa norises gaita:

  • Pulcēšanās norādītajā datumā, laikā, institūta administratīvā ēkā.
  • Dalībnieki iepazīstas ar zinātnes veikto darbu, publikācijām par 2013.gadu.
  • Jaunā zinātnieka- doktoranta informācija par promocijas darbu – 15min. jautājumi, diskusija – 10min.
  • Institūtu direktora informācija par zinātnisko- saimniecisko darbu un uzdevumiem 2014.gadā -20-25min.
  • Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu apskate, iepazīšanās un zinātnieku informācija par zinātnes veiktiem projektiem. 3-5stundas.
  • Noslēgumā- diskusija, domu apmaiņa, ieteikumi darba pilnveidošanai un infrastruktūras attīstībai.

Skates-konkursa rezultātus rezumēs 2014.g. septembra trešajā ceturksnī LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļa, Zemkopības ministrijas pārstāvji un LLZI Direktoru padomes valde. Skates- konkursa rezultāti un godalgotās vietas tiks paziņotas LLU SIA MPS „Vecauce” ražas svētkos „Vecauce 2014” -2014.gada 6.novembrī

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente B.Rivža
LLMZI Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs D.Lapiņš
LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģ.Siliņš