LLMZA

LLMZA sēdes 2013

Izbraukuma sēžu grafiks 2013.gadā

AICINĀM PIEDALĪTIES!

 

N.p.k.

Zinātniskā institūcija

Datums

Laiks, plkst.

1.

LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts”. Direktors Dr.agr. A.Jermušs, mob. tel. 26017777

11.jūnijā

10os

2.

LLU Lauksaimniecības fakultāte m.p.s. „Pēterlauki”

Agrobiotehnoloģijas zinātniskais institūts.

Augsnes un augu zinātnes institūts.

Latvijas Valsts SIA Augu aizsardzības pētniecības centrs.

Dekāne: prof. Dr.agr. Z.Gaile, mob.tel. 29135525

Pulcēšanās „Mušķos”, LLU LF Zirgkopības mācību centrā ; 12.00 – izbraukšana uz LF MPS „Pēterlauki”, kur līdz 12.45 pulcēšanās Poķos.

 

19.jūnijā

 

10os

3.

LLU SIA m.p.s „Vecauce”.

Direktore I.Grudovska mob.tel.29437520

Pulcēšanās Vecauces pilī.

3.jūlijā

11os

4.

LLU aģentūra „Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts” .

Direktors: Dr.sc.ing. S.Ivanovs, mob.tel. 29403708

4.jūlijā

11os

5.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts.

Direktore: I.Jansone, mob.tel. 26360266

10.jūlijā

10os

6.

SIA „Pūres Dārzkopības pētījumu centrs”.

Valdes priekšsēdētājs Dr. agr. J. Lepsis, mob.tel.26336070

10.jūlijā

14os

7.

Valsts „Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”.

Direktore: Dr.agr.A.Kronberga, mob.tel. 26162194

12.jūlijā

11os

 

8.

Latvijas Valsts Augļkopības institūts.

Direktore: Dr.biol. E.Kaufmane,   mob.tel.29495118

15.jūlijā

10os

9.

SIA „Latgales lauksaimniecības zinātniskais centrs”.

Direktore: Dr.agr. V.Stramkale, mob.tel.29465004

16.jūlijā

11os

10.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

Direktors: Dr.med.vet. Aivars Bērziņš, tel. 67620526

19.jūlijā

11os

11.

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”.

Direktors: vad. pētnieks . J.Jansons, mob.tel. 26190266

5.septembrī

10os