LLMZA

LLMZA sēdes

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

 

Pirmdien, 2022. gada 31. oktobrī, plkst. 16:00 – 18.00

 

Tiešsaistē zoom platformā


https://us02web.zoom.us/j/85066139275?pwd=eWxkbjdOd3RMTndyOHlka01IZVdSQT09

Meeting ID: 850 6613 9275
Passcode: 360663

 

 

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi

 

1. LMZN un LLMZA kopsēdes darba kārtība. Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

 

2. LZA Jaunā zinātnieka balvas pretendentes Mg.oec. Amandas Brizgas ziņojums „Nodokļu sloga izmaiņu tendencies un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības dalībvalstīs”. (Vad. Dr.oec. Inguna Leibus.Izvirzīja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes dome).

 

3. Informācija par „Lauku skašu” rezultātiem – ziņo Dr.biol. Ina Alsiņa.

 

4. Informācija par „Ražas svētkiem Vecaucē” – ziņo Dr. agr. Zinta Gaile.

5. Dažādi jautājumi:

-        Informācija par LZA Rudens pilnsapulci 24. novembrī

-        Darbu virzīšana ikgadējam LZA Zinātnes sasniegumu konkursam

Prezentācija (PDF)