LLMZA

Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas 20 gadu jubilejas kopsapulceŠī gada 7. jūnijā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) 20 gadu jubilejas kopsapulce.  

Kopsapulces ar pārskatu par paveikto un nākotnes plāniem iepazīstināja LLMZA prezidente akadēmiķe, profesore Baiba Rivža, runas sākumā nolasot valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu LLMZA kopsapulces dalībniekiem, kurā tika novēlēts radoši izmantot to zinātnisko potenciālu, ko apvieno LLMZA, lai piedāvātu labākos iespējamos risinājumus valsts institūcijām un politiķiem. Apsveikumu LLMZA kopsapulces dalībniekiem bija nosūtījis arī Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs profesors Jānis Vētra, kurā īpašs paldies LLMZA tikai izteikts par devumu doktorantūras studiju sekmēšanā, promocijas darbu aizstāvēšanā un jauno zinātnes darbinieku sagatavošanā, kā arī par likumdošanas iniciatīvām augstākajā izglītībā un zinātnē.

LLMZA kopsapulcē Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus LLMZA locekļiem  pasniedza Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. Tos saņēma LLMZA viceprezidents, akadēmiķis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs,  LLMZA viceprezidents, profesors Juris Skujāns, LLMZA īstenā locekle profesore Zinta Gaile, LLMZA īstenais loceklis, profesors Voldemārs Strīķis un LLMZA īstenais loceklis, profesors Henns Tuherms. Apsveikuma uzrunā A. Ozols uzsvēra valsts politikas plānotāju interesi sadarboties ar zinātniekiem kvalitatīvu zinātnisko pētījumu veikšanā, zināšanu un iegūto pētījumu rezultātu pārnešanā ikdienas darbā, kā arī jauno zinātnieku sagatavošanā. A. Ozols arī uzteica LLMZA salīdzinoši ilgo darbības laiku, jo daudzas nevalstiskās organizācijas, kas tika dibinātas 1990-to gadu sākumā, šobrīd vairs nepastāv.

Savukārt B. Rivža LLMZA bijušajiem un esošajiem prezidija locekļiem pasniedza LLMZA Atzinības rakstus.

LLMZA kopsapulcē diplomus saņēma LLMZA, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Hipotēku bankas 2012. gada konkursa laureāti – Mārtiņš Cimdars, Lelde Simanoviča,  Oskars Valainis un Anete Zīriņa, kā arī viņu zinātnisko darbu vadītāji – asoc. profesore Inguna Leibus, asoc. profesore Andra Zvirbule-Bērziņa profesore Baiba Rivža un docente Gunta Grīnberga-Zālīte. Īpašus pārsteigumus laureātiem un viņu zinātnisko darbu vadītājiem bija sarūpējuši Hipotēku bankas pārstāvji.

 LLMZA locekļus kopsapulcē sveica Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Inga Vanaga, kura īpaši uzteica LLMZA starptautisko sadarbību, tai skaitā organizējot Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk – Apvienība) Ģenerālasambleju 2008. gadā un semināru 2009. gadā, kā arī nodrošinot Apvienības prezidentūru 2008. – 2009. gadā.

LLMZA ar uzrunu sveica Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis, profesors Juris Ekmanis un viņa vietnieks un vienlaicīgi Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs akadēmiķis, profesors Andrejs Siliņš. Viņi uzsvēra Latvijas Zinātņu akadēmijas ilgstošu veiksmīgo sadarbību ar LLMZA.

Kopsapulces dalībniekus bija ieradušies sveikt arī kolēģi no Lietuvas un Igaunijas – Lietuvas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētājs profesors Albinas Kusta un Igaunijas Agrārās ekonomikas sabiedrības loceklis, Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku apvienības Igaunijas nodaļas vadītājs profesors Heldurs Petersons.

Apsveikuma vārdus LLMZA kopsapulces dalībnieki saņēma arī no Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru Padomes valdes priekšsēdētāja Ģedimina Siliņā, Zemkopības zinātniskā institūta, Latvijas Valsts augļkopības institūta, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta un Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta pārstāvjiem, kā arī Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes, kuras dalīborganizācija ir LLMZA.

Kopsapulces noslēgumā LLMZA viceprezidents akadēmiķis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs īpašu pateicību izteica cilvēkiem, kuri pirms 20 gadiem atbalstīja LLMZA izveidošanu un bija iesaistīti tās dibināšanā, tai skaitā pieminot toreizējo Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas rektoru Imantu Gronski, Zemkopības zinātniskās pētniecības institūta direktoru Mārtiņu Belicki, Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniskās pētniecības institūta direktoru Edgaru Lāčgalvi, Latvijas Mežsaimniecības zinātniskās pētniecības institūta direktoru Imantu Ieviņu, Latvijas Gaļas un piena inženiercentra direktoru Jāni Zuti, Latvijas Republikas lauksaimniecības ministru Daini Ģēģeru, Agrorūpnieciskā kompleksa Ekonomikas zinātniskās pētniecības institūta direktoru Inesi Feiferi, LLMZA īstenos locekļus profesoru Zigmundu Brūveri, Alfonu Grīnfeldu, Aldi Kārkliņu, Modri Kreili, Jāni Latvieti, Andri Lejiņu, Imantu Liepu, Uldi Miglavu, Jāni Ozolu, Antonu Ozolu, Juri Gunāru Pommeru, Arturu Mārtiņu Priedīti, Īzaku Rašalu, Zigurdu Saliņu, Jāzepu Sprūžu, Jāni Tupiņu, Hennu Tuhermu, Nikolaju Vederņikovu, Aleksandru Vedļu, Pēteri Zālīti un citus, bez kuru darba un ieguldījumu LLMZA nebūtu izveidota.  

LLMZA ir sabiedriska zinātnieku apvienība (biedrība), kurā uz brīvprātības principiem apvienoti lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu un meža nozares zinātnieki, kā arī juridiskas personas, kas saistītas ar pētniecību minētajās nozarēs.


LLMZA zinātniskā sekretāre Ieva Brence