LLMZA

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētais doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursa 2015. gada sezonā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētais
doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursa 2015. gada sezonā
NOLIKUMS

Konkursa mērķi

Stimulēt lauksaimniecībā aktuālu zinātniski – praktisko problēmu risināšanu un zināšanu pārnesi uz ražošanu. Sekmēt zinātnisko projektu un promocijas darbu izpildes kvalitāti, kā arī veicināt doktorantu izaugsmi.

Konkursa komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētāja: LLMZA prezidente, Akadēmiķe, profesore, Dr. habil. oec. Baiba Rivža.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs, Prof.emeritus, Dr. agr. Dainis Lapiņš.

Locekļi no lauksaimniecības zinātņu nodaļas: Prof., Dr.agr. Zinta Gaile, Prof., Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs, Prof., Dr.agr. Daina Jonkus.

Locekļi no Veterinārmedicīnas un Pārtikas zinātņu nodaļas: Prof., Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Prof., Dr.med.vet. Anda Valdovska; asoc.prof., Dr.med.vet. Aivars Bērziņš

Locekļi no Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas: Prof., Dr. oec. Irina Pilvere; Dr. oec. Anita Auziņa, Dr. oec. Gunta Zālīte - Grīnberga.

Locekļi no Lauksaimniecības inženierzinātņu nodaļas: Prof., Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis; Prof., Dr.sc.ing. Juris Priekulis; Prof., Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Asoc. prof., Dr.sc.ing. Imants Nulle.

Konkursa otrās kārtas darbu organizē un vada LLMZA viceprezidents, akadēmiķis Īzaks Rašals.

Komisijas sastāvā iekļautie locekļi, ja tie vienlaicīgi ir konkursantu zinātniskā darba vadītāji, šo pretendentu salīdzinošo vērtējumu neveic. Šajā gadījumā un arī specifisku darba tēmu izpildes novērtēšanai komisija pieaicina papildus ekspertus no LLMZA locekļu sastāva.

Aktivitātes un kritēriji pretendentiem konkursa pirmajā kārtā

 • Pretendentam LLMZA semināros, konferencēs, kurus LLMZA vai LLMZA Zinātņu nodaļas vārdā organizē komisijas locekļi, jūnijā vai jūlijā pēc katras nodaļas ieskata, jāsniedz ziņojums par savu zinātnisko darbību un tās rezultātiem.
 • Darba prezentācijā jāiepazīstina komisija ar tēmu, darba mērķi un uzdevumiem, darba hipotēzi, eksperimenta izpildes gaitu, novērojumu izpildes principiem, kvalitātes nodrošinājumu, pētījumu rezultātiem un to publicitāti, publikāciju kvalitāti.
 • Reglaments ziņojumam: 15 min + 10 min jautājumiem un diskusijai.
 • Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem tiek vērtēts arī konkursantu publikāciju, ziņojumu konferencēs skaits un kvalitāte; konkursantu organizatoriskais darbs un tā kvalitāte.
 • Katra nodaļa dalībai konkursa otrajā kārtā izvirza ne vairāk par 3 doktorantu darbiem. Kritēriji: ziņojums un tā elektroniskā versija, diskusija, darba, kā arī publicitātes kvalitātes rādītāji.

LLMZA Prezidijā iesniedzamie dokumenti konkursa otrās kārtas dalībniekiem

LLMZA zinātņu nodaļās atbalstītajiem konkursantiem līdz 2014. gada 16. septembrim pilna dokumentu pakete jāiesniedz LLMZA zinātniskajai sekretārei Kristīnei Polačenko, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV 1050 Tel. 67223448, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Konkursa otrās kārtas darbu organizē un dokumentu izskatīšanu vada LLMZA viceprezidents, akadēmiķis Īzaks Rašals.

Dokumentu pakete, kas jāiesniedz elektroniskā versijā pdf formātā, lai izpildītu konkursantu salīdzinošo vērtējumu:

 • lietišķā biogrāfija (CV);
 • zinātniskās institūcijas vai doktoranta zinātniskā vadītāja vai arī Konkursa pirmās kārtas komisijas ieteikuma vēstule;
 • LLMZA nodaļas seminārā, konferencē vai tam pielīdzināmam pasākumam sniegtā ziņojuma prezentācijas latviešu valodā izdruka. Var būt arī materiāla tulkojums;
 • publikāciju saraksts, ar pilnu bibliogrāfisko aprakstu un norādēm par to kvalitāti, adresēm internetā, kas apliecina informāciju par publikāciju pieejamību datu bāzēs. Lūdzam izdalīt trīs publikāciju kategoriju grupas: A) publikācijas ar pilnu tekstu vai indeksētas SCOPUS, WEB OF SCIENCE, Thomson Reuters starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzēs; B) recenzēti raksti starptautiskos specializētos žurnālos, publikācijas Latvijas universitāšu izdevumos un starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumos, kas atrodamas citās starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzēs, piemēram, AGRIS u.c., C) Pārējās publikācijas specializētos izdevumos praksei latviešu valodā. Ja nav iespējama norāde par publikācijas pilnu tekstu, kas atrodams internetā, jāpievieno arī publikāciju kvalitāti apstiprinošas kopijas;
 • ziņojumu konferencēs un semināros saraksts, darbs projektu izpildē;
 • Ražas svētku Vecaucē 2015 semināra izdevumam domātā raksta manuskripta, autora apstiprinātā, versija,
 • organizatoriskais, pedagoģiskais darbs un cita informācija, ko pretendents uzskata par vajadzīgu iesniegt konkursam, sniedzot to CV.

Septembra beigās, oktobra mēnesī konkursantu otrās kārtas labāko darbu ziņojumi tiks uzklausīti LLMZA Prezidija paplašinātā sēdē.

Balvas konkursantiem pasniedz LLMZA „Ražas svētkos 2015” SIA LLU MPS Vecaucē 2015. gada 05. novembrī. Ražas svētku izdevumam visi ziņotāji sagatavo publikāciju par ziņojumā ietverto pētniecisko tematu. Lūdzu ievērot publikācijas sagatavošanas noteikumus. Vienoti Konkursa otrās kārtas konkursa ekspertu darba kritēriji tiks izsūtīti septembrī.

LLMZA pateicas Zemkopības ministrijai un sponsoriem par atbalstu konkursa organizēšanā.

LLMZA, prof. Baiba Rivža,
prof. Īzaks Rašals, prof. Dainis Lapiņš