LLMZA

HORIZON

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija piedalīsies HORIZON projektā ForestValue2 - Meža bioekonomikas inovācijas

Anotācija par projektu

Eiropas pētniecības resursi meža nozarē joprojām ir sadrumstaloti daudzo nekoordinēto pasākumu dēļ. Projekta ForestValue2 mērķis ir sniegt ieguldījumu 1) kopīgas un stabilas zināšanu bāzes nodrošināšanā, lai Eiropas pāreja uz pirmo klimatneitrālo kontinentu līdz 2050. gadam kļūtu par realitāti, un 2) pārvarēt publiskās pētniecības pasākumu sadrumstalotību ES un pastiprināt darbu pie pētniecības prioritātēm, kuru īstenošanai nepieciešama ciešāka koordinācija un sadarbība.

Lasīt tālāk ...