LLMZA

ERA-NET Suscrop

Uzaicinājums Green ERA-HUB pētniecības projektu iesniegšanai

 

Green ERA - HUB ietvaros ir atvērts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas sniegs "Ieguldījumu ilgtspējīgas un noturīgas lauksaimniecības un pārtikas sistēmas veidošanā".

Lasīt tālāk ...

Līdzfinansēto SusCrop projektu potenciālās ietekmes novērtējums

Ir noslēgušies SusCrop projektu programma, kurā Latviju pārstāvēja Latvijas pētnieki. Latvijas koordinators bija Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmija,

Kopš 2019. gada pavasara, kad sākās pirmā SusCrop (līdzfinansētā) konkursa projektu īstenošana, ir pagājuši aptuveni četri gadi.

Covid-19 pandēmija būtiski neietekmēja projektu īstenošanu, tomēr, Eiropas Komisijai pagarinot ERA-NET līdzfinansējumu, arī projektu termiņus varēja pagarināt, ļaujot pētniecības konsorcijiem sasniegt vēlamos rezultātus un iznākumus.

Lasīt tālāk ...

FACCE-JPI un SUSCROP 2022. gada kopīgais uzaicinājums iesniegt pētniecības projektus par agrobioloģisko daudzveidību

Paziņojums par uzaicinājumu un dokumenti ar papildu informāciju atrodami šeit https://www.suscrop.eu/2022-joint-call

Reģistrācijas termiņš ir 4. maijs 12:00 CEST.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 22. jūnijs, 12:00 CEST.

ERA-NET – Cofund projekta SusCrop otrais starptautiskais uzaicinājums piedalīties ilgtspējīgas augkopības jomas pētījumā

ERA-NET-Cofund  projekta SusCrop mērķis ilgtspējīgu kultūru ražošana, saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020", kas paziņo par otro starptautisko uzaicinājumu ilgtspējīgas augkopības jomā. Otrā uzaicinājuma ietvaros tiek aicināts iesniegt priekšlikumus, kuru galvenais mērķis ir uzlabot augkopības ilgtspēju un noturību Eiropas Pētniecības telpā (EPT), atbalstot starptautiskus pētniecības projektus par šo tematu. Kopīgajiem projektiem ir jābūt vismaz no trīs partneriem, kas piesakās uz finansējumu no trīs dažādām SusCrop partnervalstīm, kuras ir iesaistītas otrajā uzaicinājumā. (National_Regional_Regulations_SusCrop_2ndcall_draft1.pdf)

Lasīt tālāk ...

LLMZA piedalās Horizonta 2020 ERANET programmas SUSCROP projekta vadības grupas seminārā Ģentē (Beļģija)

LLMZA prezidente Baiba Rivža no 8. līdz 11. septembrim piedalījās Horizonta 2020 ERANET programmas SUSCROP projekta (Cofund on sustainable crop production) vadības grupas semināra Ģente (Beļģija), kurš notiks Zinātniski pētnieciskajā institūtā ILVO

Lasīt tālāk ...