LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

VPP vidusposma konference

 Sociālo un humanitāro zinātņu programma valsts ilgtspējai

Valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (2019–2021) Latvijas Zinātnes padomes (LZP) organizētajā virtuālajā vidusposma konferencē 2020. gada 27. oktobrī tika prezentēts paveiktais šīs VPP visos 5 projektos. To vidū ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotais projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā – INTERFRAME-LV". Neklātienē ražīga darba vēlējumus sūtīja Valsts prezidents Egils Levits un premjerministrs Krišjānis Kariņš.

Lasīt tālāk ...

Kailgraudu miežu šķirne ‘Kornelija’ ir ieguvusi selekcionāra tiesību aizsardzību ES (Kopienas) teritorijā

No Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO https://cpvo.europa.eu/en) esam saņēmuši sertifikātu (Lēmums Nr. EU55819), kas apliecina, ka ar 2020. gada 15. jūniju kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' ir ieguvusi selekcionāra tiesību aizsardzību ES (Kopienas) teritorijā. Agroresursu un eknomikas institūtā tā ir pirmā šķirne, kas ieguvusi šādu statusu. Iegūtā kopienas aizsardzība darbosies ES 27+ valstīs (līdz šī gada beigām arī vēl Lielbritānijā), kas regulēs un noteiks selekcionāra tiesības, komercializējot šķirni 'Kornelija' ES teritorijā. Neviens bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkstēs pārvērst šķirni 'Kornelija' par ienākumu avotu.

Nepieciešamās procedūras selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanai veiktas ERAF līdzfinansētā projekta "Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei" Nr. KC-PI-2017/43 ietvarā.

Lasīt tālāk ...

Digitalizācijas iespējas un risinājumi izglītībā un uzņēmējdarbībā

reCOVery-LV Pierīgas forums

2020. gada 26. augustā tiešsaistē notika valsts pētījumu programmas reCOVery-LV un valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV kārtējais Latvijas reģionu forums par digitalizāciju izglītībā un uzņēmējdarbībā. Abos šajos projektos šo tēmu pēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētnieki: LLU profesore Baiba Rivža, LLU profesors Pēteris Rivža un doktoranti, tajā skaitā Latvijas Interneta asociācijas valdes priekšsēdētāja un LLU doktorante Ina Gudele, kā arī Biznesa augstskolas Turība Studiju prorektore Daina Vasiļevska u.c. Forumā piedalījās un ar saviem novērojumiem uzņēmējdarbībā dalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ogres Biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma un par inovatīvam mācīšanas metodēm ekonomikā izmantojot virtuālo realitāti stāstīja Edgars Čerkovskis Rīgas Tālmācības vidusskolas ekonomikas skolotājs.

Forumu vadīja: Ligita Āzena, LLU doktorante un VPP projektu INTERFRAME-LV un reCOVery - LV pētniece

Pielikums (docx)

 

Lepojamies! Mūsu profesorei Baibai Rivžai piešķirts LU Goda doktora grāds

28. septembrī Latvijas Universitātes Aulā norisinājās Senāta svinīgā sēde, kurā tika sveikta LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, akadēmiķe Baiba Rivža. Profesorei piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds, apliecinot cieņu un pateicību par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā.

Lasīt tālāk ...

Lauksaimniecības un meža zinātne palīdz dzīvot bioekonomiski

LLMZA un LZA LMZN kopsapulce

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā 2020. gada 11. septembrī notika Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) kopsapulce. Uz nākamajiem trim gadiem par LLMZA prezidenti tika ievēlēta LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) profesore Baiba Rivža; par viceprezidentiem – LZA akadēmiķe, LLU rektore profesore Irina Pilvere un LZA akadēmiķis, LU profesors Īzaks Rašals. Pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktora Dr. med. vet. Aivara Bērziņa un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta direktora Dr. sc. ing. Uģa Cābuļa akadēmiskajiem priekšlasījumiem tika nobalsots par viņiem kā LZA LMZN īsteno locekļu kandidātiem. Kā arī tradicionāli tika apbalvoti konkursos uzvarējušie topošie zinātnieki, ievēlēti jauni LLMZA locekļi un izsniegti diplomi 2019. gadā ievēlētajiem locekļiem. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis šo pasākumu kodolīgi nodēvēja par lauksaimniecības un mežsaimniecības inteliģences kopā sanākšanu.

Lasīt tālāk ...

Starptautiskā konference “Mežs un meža nozare mainīgā klimatā”

Lai nodrošinātu zinātnes popularizēšanu un zināšanu pārnesi, LLU Meža fakultātē 2020. gada 18. septembrī sadarbïbā ar meža nozares uzņēmumiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātnu akadēmiju un LVMI "Silava" tiek organizēta starptautiska zinātniski praktiskā konference "MEŽS UN MEŽA NOZARE MAINĪGĀ KLIMATĀ".

Lasīt tālāk ...