LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS KONKURSAM SĒJĒJS - 2019

Zemkopības ministrijas sadarbībā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) organizē konkursu "SĒJĒJS 2019", tas ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Lasīt tālāk ...

LLMZA un LZA LMZN aicina pieteikties lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursu dalībniekus

LLMZA sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, LLU un LZA LMZN plāno lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursu.

Lasīt tālāk ...

LLMZA izziņo pieteikšanos doktorantu - topošo zinātnieku 2019. gada darbu konkursā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) aicina doktorantus - topošos zinātniekus pieteikties 2019. gada darbu konkursā. Pieteikšanās līdz 16. septembrim.

Lasīt tālāk ...

INTERFRAME-LV sadarbībā ar SCAR par bioekonomikas stratēģiju

2019. gada 4.-5. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) projektā "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā - INTERFRAME-LV" (VPP  "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai") sadarbībā ar integrētai Eiropas pētniecības telpai paredzēto koordinācijas un padomdevēja struktūru Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgo komiteju (SCAR, Standing Committee on Agricultural Research), Latvijas Zemkopības ministriju, Lietuvas Lauksaimniecības ministriju un Igaunijas Lauku lietu ministriju īstenoja bioekonomikas stratēģijai veltītu semināru.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA sveic balvu ieguvējus

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē tika pasniegtas vairākas nozīmīgas balvas: LZA vārdbalva un jauno zinātnieku balva.

Lasīt tālāk ...

Profesūra dialogā par neatliekamajām pārmaiņām nozarē

21.03.2019. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) valdes pārstāvji - Baiba Rivža, Juris Krūmiņš, Valdis Kampars, Uldis Grāvītis, Arnis Mugurēvičs, Biruta Sloka, Ingrīda Veikša, Rūta Muktupāvela - Izglītības un zinātnes nministrijā (IZM) tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieku zinātnes jomā, departamenta direktora pienākumu izpildītāju Dmitriju Stepanovu, pievēršot uzmanību nozarē neatliekami risināmajām problēmām, t. sk. Latvijas profesūras ataudzes, pilnvērtīgas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai starptautiskās konkurences apstākļos Eiropas un pasaules augstākās izglītības un zinātnes telpā.

Lasīt tālāk ...