LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Atklāta pieteikšanās ForestValue pētījumu programmai

Pētniecības programma ForestValue izsludina aicinājumu kopīgajiem Eiropas pētniecības projektiem, kuru provizoriskais kopējais publiskā finansējuma budžets pārsniedz 11 miljonus eiro. Kā potenciālie pretendenti var startēt arī Latvijas meža pētnieki un nozaru organizācijas. Plānots projektus sākt 2021. gada beigās / 2022. gada sākumā.

Lasīt tālāk ...

VPP projekta INTERFRAME – LV seminārs “ DAŽĀDĪBA ZINĀTNES PĒTĪJUMOS ”

20. janvārī LLU ESAF sadarbībā ar LZA VPP projektu INTERFRAME – LV rīko zinātnisku semināru, veltītu profesora E. Grinovska atcerei DAŽĀDĪBA ZINĀTNES PĒTĪJUMOS ".

Pielikums(PDF)

APKOPOJUMS VPP “COVID19 seku mazināšanai” 6.9.projekta “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes" pētījumu rezultāti

WP4:Strukturālas izmaiņas ekonomikā – vad. pētniece Baiba Rivža
WP4.1,.4.4.un 4. 5..2020.gadā izvērsusies Covid-19 pandēmija, protams, atstāj ietekmi ne tikai uz sabiedrības kā sistēmas veselību, bet arī uz tautsaimniecību kā sabiedrības labklājībai nozīmīgu darbības sfēru. Viens no būtiskākajiem izmaiņu rādītājiem ir nodarbināto skaita izmaiņas. To izvērsti izmanto arī European innovation scoreboard apēķinos (EC, 2020). Izmantojot jau aprēķinātos datus par nodarbinātību valsts tautsaimniecības sistēmas pamatsegmentos 2020.gada 3.ceturkšņa nogalē veidojas sekojošs redzējums uz izmaiņām, kas notikušas Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultātā. Ir segmenti, kuros neskatoties uz visu sarežģīto situāciju, ir konstatējams nodarbināto skaita pieaugums, maksimumu sasniedzōt Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B – 135.0%). Tai pat laikā izdalās arī tautsaimniecības segmenti ar maksimālo nodarbināto skaita samazinājumu, kur lielākos zaudējumus cieš Māksla, izklaide un atpūta (R – 93.0%) segments un vēl jo vairāk Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I – 86.6%) segments. Ja iegūto datu analīzei kā kritēriju izmanto nodarbināto skaita samazinājumu katrā tautsaimniecības sistēmas segmentā salīdzinājumā ar vidējo rādītāju sistēmai kopumā, tad veidojas trīs izmaiņu variācijas. Pirmā – nodarbināto skaits 2020.gada 3.ceturkšņa beigās pārsniedz nodarbināto skaitu 2019.gada 4.ceturkšņa beigās, ko pieņem par 100.0% šai segmentā. Otra – nodarbināto skaita samazinājums ir minimāls, t.i., mazāks nekā vidējais samazinājums. Trešā – nodarbināto skaita samazinājums ir lielāks par vidējo un atsedz no pandēmijas ietekmes visvairāk cietušos tautsaimniecības sistēmas segmentus (skat. Table 2)

Lasīt tālāk ...

Season's greetings

Dear ForestValue friends,

 

I would like to express my sincere thanks to each of you for your collaboration as well as for all your patience and kind support during this past year.

 

Wishing you all a peaceful Christmas time and all the best for the coming New Year 2021,

Mika

Lasīt tālāk ...

VPP vidusposma konference

 Sociālo un humanitāro zinātņu programma valsts ilgtspējai

Valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" (2019–2021) Latvijas Zinātnes padomes (LZP) organizētajā virtuālajā vidusposma konferencē 2020. gada 27. oktobrī tika prezentēts paveiktais šīs VPP visos 5 projektos. To vidū ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotais projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā – INTERFRAME-LV". Neklātienē ražīga darba vēlējumus sūtīja Valsts prezidents Egils Levits un premjerministrs Krišjānis Kariņš.

Lasīt tālāk ...

Kailgraudu miežu šķirne ‘Kornelija’ ir ieguvusi selekcionāra tiesību aizsardzību ES (Kopienas) teritorijā

No Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO https://cpvo.europa.eu/en) esam saņēmuši sertifikātu (Lēmums Nr. EU55819), kas apliecina, ka ar 2020. gada 15. jūniju kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' ir ieguvusi selekcionāra tiesību aizsardzību ES (Kopienas) teritorijā. Agroresursu un eknomikas institūtā tā ir pirmā šķirne, kas ieguvusi šādu statusu. Iegūtā kopienas aizsardzība darbosies ES 27+ valstīs (līdz šī gada beigām arī vēl Lielbritānijā), kas regulēs un noteiks selekcionāra tiesības, komercializējot šķirni 'Kornelija' ES teritorijā. Neviens bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkstēs pārvērst šķirni 'Kornelija' par ienākumu avotu.

Nepieciešamās procedūras selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanai veiktas ERAF līdzfinansētā projekta "Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei" Nr. KC-PI-2017/43 ietvarā.

Lasīt tālāk ...