LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

In Memoriam Dr.habil.sc.ing. Jānis Valters

Janis-ValtersJānis Valters dzimis 1939.gada 7.decembrī Zaļenieku pagastā "Lieldunču" māju saimnieku Annas un Jāņa Valteru ģimenē. Mācījies Zaļenieku un Abgunstes pamatskolās. Beidzis vidusskolu Augstkalnē. 1963.gadā beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Hidromeliorācijas fakultāti. Pēc studijām līdz 1969. gadam viņš strādā par inženieri Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Studentu projektēšanas birojā.

Lasīt tālāk ...

Lauku skate: LLMZA viesojās Pēterlaukos

Ikgadējās LZA, LLMZA un LLZI DP organizētās un ZM atbalstītās zinātnisko institūciju pētījumu apskates 2019.06.26. notika LLU Lauksaimniecības fakultātē, vispirms Dārzkopības nodaļā un turpinājumā LF MPS Pēterlaukos.

Lasīt tālāk ...

Lauku skate: LLMZA viesojās AREI

Agroresursu un ekonomijas institūta izmēģinājumu apskate iesākās Stendē 2019.07.03. Paralēli plašajām diskusijām Pētniecības centra telpās tās turpinājās arī uz lauka. Gan labību, gan arī sojas sējumos. AREI izmēģinājumu apskate turpinājās arī nākamajā dienā 2019.07.04. Priekuļos. Atvēlēta laika limita ietvaros iepazināmies ar tikai dažiem lauka izmēģinājumiem, jo to kopējais klāsts ir visai iespaidīgs.

Lasīt tālāk ...

Lauku skate: LLMZA viesojās LLU MPS Vecauces mācību - pētījumu un ražošanas bāzē

Iepazīšanas ar LLU MPS Vecauce mācību - pētījumu un arī ražošanas bāzi LLMZA, LLZI DP organizētā un ZM atbalstītā skatē notika 2019.07.19. Paldies Vecauces Valdei par labi noorganizēto uzņemšanu un sniegto informāciju. Atvēlētā laika limita ietvaros varējām gūt ieskatu par to, ko dara un ko plāno arī darīt MPS Vecauces kolektīvs.

Lasīt tālāk ...

Lauku skate: LLMZA viesojās LLU Dārzkopības institūtā

Dobelē, Dārzkopības institūtā 2019.07.12. notika plānotā iepazīšanās ar zinātnieku kolektīva darba rezultātiem, izmēģinājumu un eksperimentu rezultātu apskate. Paldies kolektīvam par daudzskaitlīgo interesentu uzņemšanu, informatīvajiem ziņojumiem un savu darba rezultātu skaidrojumu. Lai Jums visiem arī veiksme turpmākajā darbā.

Lasīt tālāk ...

Lauku skate: LLMZA viesojās Ulbrokas zinātnes centrā

LLMZA iepazīšanās ar Ulbrokas zinātnes centra un LLU Tehniskās fakultātes zinātniskā darba dažiem rezultātiem skates gaitā notika 2019.07.22. Laukus skates laikā notika diskusijas par iespējām piesaistīt jauniešus zinātniskajam darbam un pētnieciskajam darbam un citiem jautājumiem. Paldies UZC un TF par kolēģu uzņemšanu un interesanto un noderīgo diskusiju.

Lasīt tālāk ...