LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām īsteno, goda un ārzemju locekļu vietām

Vakances nodaļās:

Lauksaimniecības zinātņu nodaļa: 1 vakance

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa: 1 vakance

Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa: 1 vakance

Mežzinātņu nodaļa: 1 vakance

Inženierzinātņu nodaļa: 1 vakance

Lasīt tālāk ...

Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2022. gada 30. martā norisinājās INTERFRAME-LV projekta sekcija

2022.gada 30. martā Latvijas Universitātē 80. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notika sekcija "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)", ko vadīja LZA akadēmiķe profesore Baiba Rivža un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes zinātņu prodekāne profesore Inna Romānova. Konferences sekcijas darbā piedalījās 30 pētnieki no vairākām Latvijas augstskolām. Sekcijas darbu un pētījumus atbalstīja projekts “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" ietvaros. 

Lasīt tālāk ...

A/S "Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 2022. gada 14. martā noslēdza sadarbības līgumu ar šādiem mērķiem

1) veicināt zinātnes un prakses sadarbību, kopīgi rīkot vispārizglītojošus sarīkojumus, sniegt konsultācijas, rīkot seminārus un konferences, nodrošināt publicitātei par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām laukos; 2) veicināt lauku attīstību, zinātniskas izstrādnes, jaunatnes iekļaušanos zinātnē un valsts izaugsmē.

Lasīt tālāk ...

Jelgavas valstspilsētas dome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 2022. gada 23. martā noslēdza trīs gadu sadarbības līgumu "Par zinātnisko pētījumu konkursa organizēšanu"

Atbilstoši līgumam puses apņemas veicināt un atbalstīt LLU studējošo iesaistīšanos zinātniskos pētījumos un zinātniskajās izstrādnēs, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas valstspilsētā.

Lasīt tālāk ...

Projekta INTERFRAME-LV ietvaros izstrādāti divi promocijas darbi

Valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" ietvaros tika izstrādāti un aizstāvēti divi promocijas darbi

Lasīt tālāk ...

Pirmdien, 2022. gada 28. martā, plkst. 16:00–18.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

1. LMZN un LLMZA kopsēdes darba kārtība. Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

2. Zinātnes sasniegumi 2021 laureātu uzstāšanās:

  • Dr.agr. Sanita Zute „Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai”;
  • Dr.chem Dzintars Začs „Noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos”

3. Informācija par projektu rezultātiem:

  • ERANET ForestValue;
  • ERANET SUSCROP;
  • VPP projekts INTERFRAME-LV;

Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

4. LLMZA 30 gadu grāmata.

5. Dažādi jautājumi.

Lasīt tālāk ...