LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Pasniegtas J. Lielmaņa prēmijas konkursa balvas

100 9939a

Šā gada septembrī tika izsludināts Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, LLU Zemkopības zinātniskais institūta un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta iedibinātās agronoma Jāņa Lielmaņa prēmijas konkurss par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Prēmija iedibināta 1995. gadā, atzīmējot izcilā agronoma un selekcionāra, Valsts Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja J.Lielmaņa 100 gadu jubileju, to piešķirot reizi trīs gados. Šajā gada konkursa vērtēšanas komisija lēma prēmijas saņemšanai apstiprināt divus pretendentus, piešķirot,


Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2013. gada 16.septembris plkst. 15.00

Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zāle

DARBA KĀRTĪBA  

1.    LZA jauno locekļu kandidātu ziņojumi
     LZA īstenā locekļa kandidāts Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš
     LZA korespondētājlocekļu kandidāti Dr. agr. Ilze Skrabule, Dr. sc. ing. Gints Birzietis, Dr. biol. Dainis Edgars Ruņģis

Lasīt tālāk ...

JĀŅA LIELMAŅA prēmija

NOLIKUMS
par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas,
LLU Zemkopības zinātniskais institūta,
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta iedibinātās

JĀŅA LIELMAŅA prēmijas
piešķiršanu

1. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts aicina piedalīties konkursā par ievērojamā selekcionāra un agronoma Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) prēmiju - par izciliem sasniegumiem lauka kultūru selekcijā,sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Prēmija iedibināta 1995. gadā, atzīmējot agr. J.Lielmaņa 100 gadu jubileju, un to piešķir reizi trijos gados.

Lasīt tālāk ...

Konkursa „Sējējs-2013” sadaļā „Zinātne lauku attīstībai” iesniegtie darbi

Konkursa „Sējējs-2013” sadaļā „Zinātne lauku attīstībai” iesniegtie darbi

JAUNO ZINĀTNIEKU GRUPĀ

Autors

Darba zinātniskais vadītājs

Iesniegtā darba nosaukums

Dr.sc.ing. Elga Berņa

Darbavieta:

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija, vecākā muitas eksperte

 

Profesore, Dr.sc.ing. Solvita Kampuse

Pīlādžu augļi jaunu produktu ieguvei

 

 

Lasīt tālāk ...

Sējējs – 2013

Darbu iesniegšana konkursa “Sējējs – 2013”
grupā “
Zinātne lauku attīstībai

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija aicina līdz šī gada 1.jūlijam iesniegt darbus konkursa “Sējējs 2013” grupā “Zinātne lauku attīstībai”.

Par konkursa dalībnieku grupā „Zinātne lauku attīstībai” var būt jaunais zinātnieks vai zinātnieks, kurš atbilst šādām prasībām:

- jaunais zinātnieks, kurš ir izstrādājis zinātnisko darbu lauksaimniecībā un lauku attīstībā un kurš šajā vai iepriekšējā gadā (no 2012.gada augusta līdz 2013.gada maijam) ir ieguvis doktora zinātnisko grādu.

- zinātnieks (vai zinātnieki), kurš/i ir guvis/uši izcilas sekmes zinātniskās pētniecības darbā un kura/u pētījumu rezultāti 2012. gadā vai 2013. gadā ir publicēti zinātniskajā darbā – monogrāfijā un tiek izmantoti lauku attīstībai.

Lasīt tālāk ...

Konkurss „Sējējs”

Apbalvoti Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs-2012” grupas

Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” laureāti

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk – LLMZA) ir nodrošinājusi darbu vērtēšanu Zemkopības ministrijas konkursa „Sējējs-2012” grupā Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” un šī gada 19. oktobrī Zemkopības ministrijas organizētā noslēguma pasākumā pasniegti diplomi konkursa laureātiem.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2012. gada 7. maija
rīkojuma Nr. 89 1. pielikuma „Konkursa „Sējējs – 2012” nolikums” 12. punktu par konkursa dalībnieku grupā „Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” (turpmāk – Konkursa grupā) varēja būt jaunais zinātnieks, kurš izstrādājis zinātnisko darbu, kas saistīts ar lauksaimniecību un lauku attīstību un kurš šajā akadēmiskajā mācību gadā ir aizstāvējis šo zinātnisko darbu Promocijas padomē.

Lasīt tālāk ...