LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2014. gada 26. jūnijā notiks lauka izmēģinājumu un laboratorijas apskate LLU Lauksaimniecības fakultātē, MPS „Pēterlauki" un LVAAPC izmēģinājumos

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas,
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un
Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju direktoru padomes

 organizētās lauka izmēģinājumu un laboratorijas apskates

DARBA PLĀNS

LLU Lauksaimniecības fakultātē, MPS „Pēterlauki” un LVAAPC izmēģinājumos
2014.06.26. (ceturtdien)

 Pulcēšanās un darba sākums ceturtdien 26.06. LLU Pilī 207. auditorijā plkst. 10.30.

 

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

IMG 3503 2a

Šī gada 6. jūnijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) kopsapulce.

Kopsapulces sākumā ar pārskatu par LLMZA darbu 2011. - 2013.gados un nākotnes izaicinājumiem iepazīstināja LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Piedaloties Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum" (turpmāk - Altum) valdes priekšsēdētāja vietniekam Jēkabam Krieviņam, tika sveikti LLMZA, LLU un Altum konkursa laureāti un viņu zinātnisko darbu vadītāji. Jauno zinātnieku grupā: laureāte - Lāsma Dobele par promocijas darbu „Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. A.Dobele. Maģistru grupā: 1. vieta - Inga Baumane par maģistra darbu „Eiropas Savienības fondu loma zinātnes attīstībā Latvijā", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.oec. B.Rivža; 2. vieta - Guntis Siliņš par maģistra darbu „Augsnes apstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums SIA „Joži"", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. A.Zvirbule - Bērziņa.

Lasīt tālāk ...

Norisinājies Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas izbraukuma seminārs „Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība ICE - Statistika un pētījumi"

IMG 2936b2014. gada 22. maijā Jelgavā, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) Zviedru Institūta (Swedish Institute) tematiskās partnerības ICE (Innovation, Creativity, Equality) ietvaros norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) izbraukuma seminārs „Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība (ICE) - Statistika un pētījumi". Seminārā piedalījās pārstāves no LLMZA, Kultūras ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Latvijas Lauku sieviešu asociācijas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Jelgavas reģionālā tūrisma centra, VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum), Jelgavas Amatu vidusskolas, starptautiskās nevalstiskās organizācijas „Zonta". Seminārā bija uzaicinātas piedalīties arī dažādu jomu uzņēmējas, kas nodarbojas ar tērpu veidošanu, siera ražošanu, strausu audzēšanu un gaļas pārstrādi, ķiploku audzēšanu un pārstrādi.

Lasīt tālāk ...

LLMZA kopsapulce 2014.gada 6.jūnijā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

2014.gada 6.jūnijā plkst. 13.00

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā (Lielā ielā 2, Jelgavā) 

LLMZA kopsapulces darba kārtība:

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

2014.gada 19. maijā norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk – LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki.

Lasīt tālāk ...