LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālā asambleja un saistītais seminārs „ĢMO pielietojums lauksaimniecībā"

Šī gada 17. - 19. septembrī akadēmiķe Baiba Rivža pārstāvēja Latviju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (UEAA - Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) astotajā Ģenerālajā asamblejā un tās ietvaros rīkotajā starptautiskajā seminārā „Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) pielietojums lauksaimniecībā", kas norisinājās Čehijā, Prāgā. Kopumā pasākumā piedalījās dalībnieki no 14 Eiropas valstīm.

Lasīt tālāk ...

Noslēgusies Zviedru Institūta tematiskās partnerības ietvaros rīkotā starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi"

2. - 3. septembrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā norisinājās Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" ietvaros rīkota starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi", ko organizēja Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk - LLMZA).

Lasīt tālāk ...

Starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi"

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" projekta ietvaros rīkotās starptautiskās konferences norise

Šodien, 3. septembrī, Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) turpinās divu dienu starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi", kas tiek rīkota Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" projekta ietvaros.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014. gada 22. septembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
(LZA LMZN) un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija
kopsēde

2014. gada 22. septembrī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, senāta telpa

Lasīt tālāk ...

Īsumā

LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža 13. augustā piedalījās Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdē, kurā tika skatīts jautājums arī par Valsts pētījumu programmu finansējumu.

Pielikumā: Valsts pētījumu programmu vērtēšanas komisijas sēdes protokols (programmas, kuras ir uzvarējušas, uzskaitītas protokola 5. - 6. lappusēs).


Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente un LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Baiba Rivža 11. jūlijā Saulainē piedalījās Zemkopības ministrijas organizētajā reģionālajā konferencē „Esi informēts un ražo laukos".

 

Latvijas simtgadi gaidot 100 stāsti par 100 izciliem cilvēkiem

stramkaleAtsaucoties uz Neatkarīgās Rīta Avīzes aicinājumu stāstīt par izciliem Latvijas cilvēkiem, esam nosūtījuši žurnālam „Māja" materiālu par Dr.agr. Venerandu Stramkali.

Es vēlētos pastāstīt par izcilu Latgales sievieti, zinātnieci Dr.agr. Venerandu Stramkali, kas zinātnei veltījusi 50 savas dzīves gadus.

Venerandas kundze dzīvo Viļānos un ir SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" vadītāja un vadošā pētniece. Viņa pirms 14 gadiem ir radījusi šo centru.

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) ir vienīgais zinātniski pētnieciskais centrs Latvijā ar ilggadēju pieredzi un augsti kvalificētu kompetenci graudu, rapša, šķiedras un eļļas linu, kaņepju un citu kultūru audzēšanas jautājumu risināšanā. LLZC darbību raksturo loģiska efektivitāte un pragmatisms: lauka izmēģinājumi tiek veikti pavasarī un vasarā, jūlija 2. nedēļā notiek ikgadējā Lauku diena - izstāde ar šķirņu, tehnoloģiju, tehnikas u.tml. demonstrējumiem; tam seko ražas novākšana rudenī un sēja nākamajam gadam; ziemā sākas analītiskais un pētnieciskais darbs, rezultātu apkopošana, kas beidzas ar ikgadējo zinātniski praktisko konferenci marta pirmajā nedēļā.

Lasīt tālāk ...