LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LLMZA organizētā doktorantu - topošo zinātnieku darbu konkursa un Lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates-konkursa rezultāti

DSC 0115aŠī gada 6. novembrī Vecauces pilī tradicionālo Ražas svētku „Vecauce - 2014" ietvaros tika apbalvoti LLMZA organizētā doktorantu - topošo zinātnieku darbu konkursa uzvarētāji, kā arī tika pasniegtas balvas zinātniskajām institūcijām, kuras uzvarējušas 2014. gada Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padomes organizētajā zinātnisko institūciju un laboratoriju skatē -konkursā.


Attēlā pirmajā rindā: LLMZA rīkotā doktorantu – jauno zinātnieku darbu konkursa dalībnieki J.Gailis un J.Apše (bildē nav konkursa dalībnieces V.Zaļūksne un Ž.Šteingolde), Ž.Šteingoldes zinātniskā darba vadītājs, BIOR vadītājs A.Bērziņš, LLMZA viceprezidente, LLU rektore I.Pilvere, LLMZA viceprezidents Ī.Rašals, LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs D.Lapiņš

Otrajā rindā: Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģ. Siliņš, LLU Lauksaimniecības fakultātes MPS Pēterlauki vadītājs M.Katamadze, LLMZA īstenā locekle, LLU LF dekāne Z.Gaile, LLMZA īstenais loceklis, J.Apšes zinātniskā darba vadītājs A.Kārkliņš

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

2014.gada 20. oktobrī notika LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA prezidija locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki - LZA P.Lejiņa vārdbalvas pretendente un LLMZA rīkotā jauno zinātnieku darbu konkursa dalībnieki.

Lasīt tālāk ...

LLMZA izbraukuma seminārs „ICE – Inovāciju atbalsta sistēma sievietēm – potenciālajām mazajām uzņēmējām laukos"

Šī gada 5. novembrī Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība" ietvaros Zemkopības ministrijā notiks LLMZA izbraukuma seminārs „ICE – Inovāciju atbalsta sistēma sievietēm – potenciālajām mazajām uzņēmējām laukos". Pielikumā semināra programma (pdf).

 

Ekspertu diskusija „Šodienas iespējas uzsākt biznesu laukos: uzņēmējdarbības virzieni un valsts atbalsts"

2014. gada 16. oktobrī Altum centrālajā birojā (Doma laukumā 4) tika rīkota ekspertu diskusija „Šodienas iespējas uzsākt biznesu laukos: uzņēmējdarbības virzieni un valsts atbalsts", kurā piedalījās arī LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

Ražas svētki Vecaucē

2014. gada 6. novembrī plkst. 14.00 Vecauces pilī norisināsies Ražas svētki „Vecauce – 2014", kurus rīko LLU Lauksaimniecības fakultāte un LLU MPS „Vecauce".

Pasākuma ietvaros paredzēti vairāki zinātniskie referāti, kā arī notiks LLMZA organizētā doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursa dalībnieku apbalvošana un Latvijas lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padomes organizētā zinātnisko institūciju un laboratoriju skates – konkursa rezultātu rezumējums.

Pielikumā:

Altum, LLMZA un LLU konkurss jaunajiem zinātniekiem

Līdz 2014. gada 15. novembrim jaunajiem zinātniekiem ir iespēja pieteikties VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes balvām par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos.

Lasīt tālāk ...