LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Parakstīts nodomu protokols starp Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju

23. februārī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokols starp Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), lai veicinātu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām LZA pārstāvētajām zinātnes jomām.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija 17. februāra kopsēde

2015.gada 16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

16. - 19. martā norisināsies ikgadējā zinātniski praktiskā konference „MEŽZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI"

Aicinām piedalīties LLU Meža fakultātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava" un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Mežzinātņu nodaļas rīkotajā ilggadējā zinātniski praktiskajā konferencē „MEŽZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI".

Lasīt tālāk ...

19. un 20. februārī Jelgavā - zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība 2015"

19. - 20. februārī Jelgavā norisināsies LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla organizētā zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība 2015".

Pielikumā konferences darba kārtība.

16.februārī notiks LLMZA prezidija un LZA LMZN locekļu kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un 
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija
kopsēde

2015. gada 16. februāris plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

Lasīt tālāk ...

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju

2015. gada 22. janvārī Minskā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Vladimirs Gusakovs parakstīja vienošanos par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātnisko sadarbību lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnēs, lai veicinātu ilgtspējīgu abu valstu sociālekonomisko attīstību.

Vienošanās mērķis ir iesaistīto pušu zinātniski tehniskā potenciāla uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnēs; abu pušu zinātnisko institūciju savstarpējo attiecību veicināšana un nostiprināšana; zinātniskās sadarbības veicināšana; kopīgu zinātnisko un tehnisko sasniegumu ieviešana.

Lasīt tālāk ...