LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Īsumā

LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža 13. augustā piedalījās Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdē, kurā tika skatīts jautājums arī par Valsts pētījumu programmu finansējumu.

Pielikumā: Valsts pētījumu programmu vērtēšanas komisijas sēdes protokols (programmas, kuras ir uzvarējušas, uzskaitītas protokola 5. - 6. lappusēs).


Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente un LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Baiba Rivža 11. jūlijā Saulainē piedalījās Zemkopības ministrijas organizētajā reģionālajā konferencē „Esi informēts un ražo laukos".

 

Latvijas simtgadi gaidot 100 stāsti par 100 izciliem cilvēkiem

stramkaleAtsaucoties uz Neatkarīgās Rīta Avīzes aicinājumu stāstīt par izciliem Latvijas cilvēkiem, esam nosūtījuši žurnālam „Māja" materiālu par Dr.agr. Venerandu Stramkali.

Es vēlētos pastāstīt par izcilu Latgales sievieti, zinātnieci Dr.agr. Venerandu Stramkali, kas zinātnei veltījusi 50 savas dzīves gadus.

Venerandas kundze dzīvo Viļānos un ir SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs" vadītāja un vadošā pētniece. Viņa pirms 14 gadiem ir radījusi šo centru.

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) ir vienīgais zinātniski pētnieciskais centrs Latvijā ar ilggadēju pieredzi un augsti kvalificētu kompetenci graudu, rapša, šķiedras un eļļas linu, kaņepju un citu kultūru audzēšanas jautājumu risināšanā. LLZC darbību raksturo loģiska efektivitāte un pragmatisms: lauka izmēģinājumi tiek veikti pavasarī un vasarā, jūlija 2. nedēļā notiek ikgadējā Lauku diena - izstāde ar šķirņu, tehnoloģiju, tehnikas u.tml. demonstrējumiem; tam seko ražas novākšana rudenī un sēja nākamajam gadam; ziemā sākas analītiskais un pētnieciskais darbs, rezultātu apkopošana, kas beidzas ar ikgadējo zinātniski praktisko konferenci marta pirmajā nedēļā.

Lasīt tālāk ...

Profesoram Benjamiņam Treijam - 100

Pārpublicēts no LLU portāla (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11099)
Autore: Lana Janmere 

b.treijsBenjamiņš Treijs (1914-2002) bija ievērojams ekonomikas profesors un zinātnieks, kura vārdā LLU nosaukta balva izcilākajiem ESAF doktoriem. Šogad 16. augustā profesoram aprit 100 gadu jubileja. Lai gan Treija kungs jau aizgājis aizsaulē, viņa devums ekonomikas zinātnei ir nenovērtējams un dzīvs vēl šodien.

Treiju dzimtas saknes meklējamas Tirzas pagastā Vidzemes augstienes austrumu daļā. Benjamiņš piedzima Ādolfa un Anastasijas Treiju ģimenē 1914.gada 16.augustā Samaras guberņā Krievijā, kur darbā pēc skolas beigšanas bija norīkots viņa tēvs. 1922. gadā Benjamiņa ģimene atgriezās Latvijā, savas dzimtas mājās Dakaros.

Beidzis Cesvaines valsts ģimnāziju (1931), LU Tautsaimniecības fakultāti (1937). Kļuvis par Ekonomikas zinātņu doktoru (1972), un 1992. gadā - ekonomikas zinātņu habilitēto doktoru.

Lasīt tālāk ...

LR ZM, LLMZA un LLZI Direktoru padomes organizētās lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norise

Jau kopš aprīļa sākuma lauksaimniecības un mežzinātnes zinātniskajos institūtos norisinās lauku izmēģinājumu un laboratoriju apskates, kas tiek rīkotas Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas (LR ZM), Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu (LLZI) Direktoru padomes organizētās 2014. gada lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates – konkursa ietvaros.

Lasīt tālāk ...

16. jūlijā norisināsies lauku izmēģinājumu skate – konkurss Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā

Puķe

 

LAUKU IZMĒĢINĀJUMU SKATE

VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTĀ

Priekuļos, 2014.gada 16.jūlijā

Lasīt tālāk ...

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa darba kārtība Latgales Lauksaimniecības zinātniskajā centrā 2014.gada 14.jūlijā

1030-1100 - dalībnieku ierašanās

1100 - 1200 - iepazīšanās ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru

1200- 1330 - iepazīšanās ar:

  • Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, agrotehnisko paņēmienu pētījumiem (ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras)
  • Vasaras rapša jaunākās šķirnes, to audzēšanas tehnoloģijas, demonstrējumi
  • Kaņepes, to audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu salīdzināšana
  • Šķiedras linu kolekcija un selekcija

1330- 1430 - rezultātu apkopošana