LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LLMZA prezidentes un LZA LMZN priekšsēdētājas Baibas Rivžas līdzdalība 27. starptautiskās Baltijas zinātņu vēstures konferences organizēšanā

Materiāls sagatavots, izmantojot LZA mājas lapā pieejamo informāciju (http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=2836&Itemid=44&mylang=latvian)

LLMZA prezidentes un LZA LMZN priekšsēdētājas Baibas Rivžas līdzdalība 27. starptautiskās Baltijas zinātņu vēstures konferences organizēšanā

Šī gada 1. un 2. oktobrī Rīgā un Jelgavā tiek rīkota 27. starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference "Zinātniskās biedrības, zinātņu akadēmijas, akadēmiskā sabiedrība Baltijā" (Learned Societies, Science Academies, Academic Community in the Baltics). Šīs konferences ietvaros notiks Baltijas zinātņu vēstures un filosofijas asociācijas sanāksme, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) kopīgā sesija.

Lasīt tālāk ...

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates- konkursa rezultāti 2015.gadā

Latvijas lauksaimniecības zinātnisko institūtu, centru un mācību saimniecību zinātnieku, darbinieku „Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate- konkurss" 2015.gadā notika organizēti un augstā kvalitātes līmenī, kas raksturo zinātnieku, darbinieku lielās darba spējas radoši strādāt zinātnē, būt kvalificētiem speciālistiem savā nozarē. Skati - konkursu organizēja Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības zinātnes nodaļa (prezidente prof. B.Rivža, nodaļas vad. prof. D.Lapiņš), Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome, sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju (I.Slokenberga).

Lasīt tālāk ...

Starptautiska zinātniskā konference ''Zināšanās balstīta meža nozare'' 2015. gada 4.-6. novembrī

2015. gada 4.-6. novembrī Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (akciju sabiedrības ''Latvijas valsts meži'' biroja telpās) norisināsies starptautiska zinātniskā konference ''Zināšanās balstīta meža nozare'' (Knowledge based Forestry Sector).
Informācija par konferences aktualitātēm, tostarp reģistrāciju dalībai, dalības maksu un ziņojumu iesniegšanas kārtību atrodama konferences mājas lapā: http://www.silavaconference2015.com/galven--lapa-home.html.

Lasīt tālāk ...

Sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE norisinājusies LLMZA izbraukuma sēde

Sadarbībā ar VPP EKOSOC-LV un Zviedru Institūta tematisko partnerību ICE norisinājusies LLMZA izbraukuma sēde

"Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"

14. augustā Jelgavas novada, Zaļenieku pagasta viesu namā „Pūteļkrogs" norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā". Sēde tika rīkota sadarbībā ar Zviedru Institūta tematisko partnerību „ICE - Innovation. Creativity. Equality" un valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV. Pasākuma viesus laipni uzņēma viesu nama īpašniece Rita Bobkova.

Lasīt tālāk ...

14. augustā - LLMZA izbraukuma sēde – ICE projekts "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"

LLMZA-izbraukuma-sede

LLMZA izbraukuma sēde - ICE projekts
"Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"
2015.gada 14. augusts, Jelgavas novads, Viesu nams "Pūteļkrogs", plkst. 1000

Lasīt tālāk ...

Izmēģinājumu skate Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā

13. jūlijā Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrā (LAAPC) notiks izmēģinājumu skate.

Pasākuma darba plāns:

10:30 - 11:00  Pulcēšanās Rīgā, Struktoru ielā 14a, otrā stāva zālē. 

11:00   Zinātniskās darbības rezultāti par 2014. gadu un plāni 2015. gadam (Ģ. Ieviņš);

12:00   Pārskats par LAAPC doktorantu darbu (R. Rancāne);

12:15   Pārskats par lauku izmēģinājumiem 2014./2015. g. (O. Treikale);

12:30   Laboratoriju apskate (O. Treikale un grupu vadītāji);

12:45   Kafijas pauze ar uzkodām otrā stāva zālē;     

13:00   Diskusija.