LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2016.gada 19.janvārī Jelgavā notiks seminārs „Inovācija: teorija un prakse"

Seminars Inovacija 2016 Profesora Ervida Grinovska mantojuma
zinātniski praktisks seminārs
„Inovācija: teorija un prakse"

2016.gada 19.janvārī plkst. 12.00
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē
Svētes ielā 18, Jelgavā 212. telpā

Lasīt tālāk ...

Studentu konferences "Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas" materiāli

EKOSOC-LV un ICE projektu ietvaros notikušās
studentu konferences
"Inovatīva uzņēmējdarbība Latvijas reģionos un tās atbalsta iespējas"
 materiāli, profesores Baibas Rivžas vadībā izstrādāti pētījumi, iesniegti Jelgavas novada domē.

Intelektuālais īpašums kā vērtība

Uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība ir šodienas pasauli raksturojoša tendence.  Jo ciešāka ir zinātnes un prakses sadarbība, jo veiksmīgāka ir valsts ekonomiskā izaugsme. Šī kustība iegūst plašāku vērienu arī Latvijā. Kā viens no piemēriem ir VPP  EKOSOC-LV un ICE projektu ietvaros notiekošās darbības un  LLU ESAF studentu zinātniskā konference 2015. gada 3. decembrī  - viens no izpausmes variantiem, kas atspoguļo šo procesu norisi.

Lasīt tālāk ...

Ir izziņoti 1. SUMFOREST uzsaukuma darbības virzieni!!!

Scope for the 1st joint call of

Sustainable forests for society of the future

SumforestThis Sumforest ERA-NET Call focuses on basic and applied research regarding multifunctional forestry and as such may also cover consortia addressing research issues spanning over the whole value chain from forest management to product and service development.  Proposals are expected to be transnational and the consortia needs to have members from at least three different partner countries that are funding the call. 

Lasīt tālāk ...

Notikusi Eiropas Komisijas 7. ietvarprogrammas ERA-NET RURAGRI projekta RETHINK noslēguma nacionālā sanāksme

Notikusi Eiropas Komisijas 7. ietvarprogrammas ERA-NET RURAGRI projekta RETHINK ("Saimniecību modernizācija un lauku dzīvotspēja" / Rethinking the links between farm modernization rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources) noslēguma nacionālā sanāksme.

Lasīt tālāk (pdf)


Studentu zinātniskā konference „INOVATĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJAS REĢIONOS UN TĀS ATBALSTA IESPĒJAS"

3.decembrī pl. 10.30 LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju rīko studentu konferenci „INOVATĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJAS REĢIONOS UN TĀS ATBALSTA IESPĒJAS", kurā 4.kursa studenti iepazīstinās ar saviem pētījumiem par Latvijas reģionu telpas sociāli ekonomisko situāciju, izmantojot M. Portera, SVID, PEST un Portfolio analīzi.

Aicinām kolēģus piedalīties konferencē un diskusijās!

Konferences programma

Akadēmiķe Baiba Rivža četru Višegradas Zinātņu akadēmiju forumā ziņo par Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju pieredzi

No 2015. gada 11. oktobra līdz 14. oktobrim LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja, akadēmiķe B. Rivža piedalījās četru Višegradas (V4) akadēmiju forumā, kur sniedza ziņojumu „Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju sadarbības pieredze un tās izmantošanas iespējas V4 akadēmiju darbā".

Lasīt tālāk ...