LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LBTU profesore, akadēmiķe Dr. Baiba Rivža apbalvota ar Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu un diplomu

Saskaņā ar Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas konkursa komisijas lēmumu Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas laureāti 2023. gadā ir:

Dr. Jūras Banys, Lietuvas Zinātņu akadēmija, Dr. Arvi Hamburg, Igaunijas Zinātņu akadēmija un Dr. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija.

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un diploms piešķirts akadēmiķei Dr. Baibai Rivžai par sadarbības stiprināšanu starp Baltijas zinātņu akadēmijām un izciliem pētniecības sasniegumiem ekonomikā.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notika 18. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences otrajā dienā, 21. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā.

Lasīt tālāk ...

2023. gada 23. un 24. februārī noritēja gadskārtējā LBTU LF, LLMZA un NJF rīkotā zinātniski praktiskā konference LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī LLMZA prezidente akadēmiķe Baiba Rivža. 

Plenārsēdē par  Heterogēnās pašapputes graudaugu populācijas, to izveidošana un izmantošanas iespējas ziņoja vadošā pētniece Linda legzdiņa (ar līdzautoriem V.Strazdiņu un M.Bleideri), bet sekciju sēdēs ar ziņojumiem Agroresursu un ekonomikas institūtu pārstāvēja Ievgen Lebedenko (ar līdzautoriem S.Zuti un P.Lakovski) – par Pasaules tendences saulespuķu selekcijā un to potenciāls Latvijas apstākļos, vadošā pētniece Līvija Zariņa – par Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražas veidošanos un pētniece Lidija Vojevoda (ar līdzautoriem I.Skrabuli, L.Rābanti-Hāni, I.Kroiču) – par Kartupeļu genotipu novērtēšana bioloģiskajā audzēšanas sistēmā dažādos reģionos Latvijā.

Lasīt tālāk ...

Parakstīts Zemkopības ministrijas, LZA un LLMZA gadskārtējais nodomu protokols

Otrdien, 7. februārī, zemkopības ministrs Didzis Šmits, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un pilnvērtīgu savstarpējo sadarbību.

Lasīt tālāk ...

UEAA paziņo zinātnisko darbu tēžu konkursa uzvarētājus

UEAA labāko zinātnisko tēžu konkurss ir noslēdzies un vērtēšanas žūrija ir paziņojusi trīs uzvarētājus. Zinātniskais konkurss notika pirmoreiz un tika uzsākts 2022. gada janvārī, un tajā piedalījās UEAA biedru izvēlētie zinātniskie darbi. Konkursā startēja arī divu Latvijas zinātnieku grupu ziņojumi.

Lasīt tālāk ...

Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2022. gadā

Ir noslēgusies Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2022. gadā iesniegto pieteikumu izvērtēšana. Divpadsmit darbus, kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosaukusi par konkursa uzvarētājiem. Konkursā kopumā tika vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs.

Lasīt tālāk ...