LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Pasaules latviešu zinātnieku kongress 27.-29. jūnijs 2023

Akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa atklāšanas pasākumā 2023. gada 27. Jūnijā.

Attēlā no kreisās: Izglītības ministre Anda Čakša, bijusī Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un LZA LMZN priekšsēdētāja, LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

Aizvadīta LLMZA ikgadējā Kopsapulce

LLMZA ikgadējā Kopsapulce norisinājās 2023. gada 8. jūnijā Jelgavā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Kopsapulci atklāja LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža.

Tradicionāli sapulces sākumā izskanēja muzikāls apsveikums, ko izpildīja Elza Kanceviča, mūziķe, Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BMJK) Rokskolas pasniedzēja.

LLMZA viceprezidents, akadēmiķis Īzaks Rašals aicināja pieminēt kopš 2022. gada kopsapulces mūžībā aizgājušos LLMZA locekļus – LLMZA goda locekli, LOSP valde priekšsēdētāju Edgaru Treibergu, LLMZA Inženierzinātņu nodaļas locekli, valsts emeritēto zinātnieku Viesturu Jansonu, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķi, LLMZA Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas locekli Arni Kalniņu.

Lasīt tālāk ...

Sarunu festivālā “Lampa” notika LZA un reģionālo augstskolu rīkotā diskusija “Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”

2023. gada 10. jūnijā Cēsīs Sarunu festivāla “Lampa” ietvaros notika diskusija “Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”, ko organizēja Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar reģionālajām augstskolām.

Diskusijas dalībnieki pārstāvēja dažādus reģionus. Zemgales reģionu pārstāvēja profesore Baiba Rivža un divi doktoranti – Lilita Ābele un Kārlis Markus, turklāt Lilita Ābele pārstāvēja arī Liepājas Universitātes DITI Aprites ekonomikas centru.

Lasīt tālāk ...

Atvērta OECD Kooperatīvo pētījumu programma 2024. gadam

9605ffdc190be4afe69ab1386e9adcb5 l

 

Līdz 2023. gada 10. septembrim ir atvērta pieteikšanās OECD Kooperatīvo pētījumu programmai (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems, CRP) 2024. gadam.

Lasīt tālāk ...

Diskusija "Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”

LLMZA un LZA pārstāvji pirmoreiz piedalīsies sarunu festivālā „Lampa”. Diskusija "Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?” notiks 10. jūnijā plkst. 11.00 - 12.00 Cēsu pils parkā uz Reģionu skatuves.

Reģionu, tai skaitā attālināto reģionu, līdzsvarota attīstība ir absolūta nepieciešamība, bet kā to panākt? Diskusijā tiks iezīmēti izaicinājumi un risinājumi teritoriju dzīvotspējai, tādi kā zināšanu ekonomika, reģionu sadarbība, vietējo kopienu partnerība un augstskolas loma reģionos.

Lasīt tālāk ...

Baltijas Pārtikas zinātnes un tehnoloģijas konference “Foodbalt 2023”

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā 2023. gada 11. - 12. maijā norisinās 16. Baltijas Pārtikas zinātnes un tehnoloģiju konference FOODBALT 2023 “TRADITIONAL MEETS NON-TRADICIONAL IN FUTURE FOOD.

Lasīt tālāk ...