LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Apsveikumi 18.novembrī

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)
Sveicam Latvijas valsts dibināšanas svētkos!
LLMZA vārdā akadēmiķe Baiba Rivža

apsveikums

apsveikumi2

apsveikumi3

Ražas svētki "Vecauce - 2022: Miers baro, karš posta”

3. novembrī norisinājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības fakultātes zinātniski praktiskais seminārs "Ražas svētki Vecaucē: Miers baro, karš posta". Šogad zinātnieki atcerējās par Stendes pētniecības centra simtgades notikumiem, diskutēja par augsnes segas īpatnībām Platones pagastā, tomātu augļu izvēli, dējējvistu produktivitāti un olu kvalitāti, kā arī par augsnes noslāņošanos nezāļu apkarošanai. Tāpat tika apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un doktorantu konkursa uzvarētāji.

Lasīt tālāk ...

Par Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skates – konkursa uzvarētāju 2022. gadā kļūst LBTU Tehniskā fakultāte un Ulbrokas zinātnes centrs

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skate - konkurss šogad norisinājās 29. reizi. Skatē piedalījās deviņas zinātniskās institūcijas, kopējais lauku izmēģinājumu un laboratoriju apmeklētāju skaits bija 220. Šogad lauku izmēģinājumu skatei bija izveidota jauna vērtēšanas sistēma. Tika izmantota hēdoniskā skala ar šādiem kritērijiem:

Lasīt tālāk ...

Ražas svētki Vecaucē

Zinātniskais seminārs "Ražas svētki" Vecauce 2022 "Miera baro, karš posta" notiks
2022. gada 3. novembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, Vecauces pilī.

Lasīt tālāk ...

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnes asociācijas 27. kongress

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnes asociācijas (NJF) 27. kongress notika no 27. līdz 29. septembrim Islandē, Selfosā. Kongresā piedalījās zinātnieki no visām NJF dalībvalstīm (Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas).

Konference sākās ar plenārsēdi, kurā referātus nolasīja Organizācijas komitejas vadītājs un bijušais NJF prezidents Fredriks Fogelbergs no Zviedrijas, kā arī uzaicinātie lektori no Igaunijas, Islandes un Norvēģijas. Pēcpusdienā darbs tika organizēts vairākās sekcijās: pārtikas drošība un ilgtspējība, lopkopība un dzīvnieku labturība, mēslošana un barības vielu administrēšana, dārzkopības kultūras un ražošanas sistēmas un lopbarības kultūras un ganības.

Lasīt tālāk ...

Informācija par UEAA simpoziju

2022. gada 6. un 7. oktobrī akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās UEAA (Union of European
Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) Ģenerālajā asamblejā un
starptautiskajā zinātniskajā simpozijā, kuru organizēja Slovākijas Lauksaimniecības zinātņu
akadēmija (Slovak academy of Agricultural Sciences). Zinātniskā simpozija „ ILGTSPĒJĪGAS,
NOTURĪGAS UN TAISNĪGAS PĀRTIKAS SISTĒMAS ES UN PASAULĒ” 6. oktobra
plenārsēdē Baiba Rivža uzstājās ar referātu „Veselīgas pārtikas patēriņš un inovācijas pārtikas
apritē (Baltijas gadījums)”.

Lasīt tālāk ...