LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2023. gada 23. un 24. februārī noritēja gadskārtējā LBTU LF, LLMZA un NJF rīkotā zinātniski praktiskā konference LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī LLMZA prezidente akadēmiķe Baiba Rivža. 

Plenārsēdē par  Heterogēnās pašapputes graudaugu populācijas, to izveidošana un izmantošanas iespējas ziņoja vadošā pētniece Linda legzdiņa (ar līdzautoriem V.Strazdiņu un M.Bleideri), bet sekciju sēdēs ar ziņojumiem Agroresursu un ekonomikas institūtu pārstāvēja Ievgen Lebedenko (ar līdzautoriem S.Zuti un P.Lakovski) – par Pasaules tendences saulespuķu selekcijā un to potenciāls Latvijas apstākļos, vadošā pētniece Līvija Zariņa – par Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražas veidošanos un pētniece Lidija Vojevoda (ar līdzautoriem I.Skrabuli, L.Rābanti-Hāni, I.Kroiču) – par Kartupeļu genotipu novērtēšana bioloģiskajā audzēšanas sistēmā dažādos reģionos Latvijā.

Lasīt tālāk ...

Parakstīts Zemkopības ministrijas, LZA un LLMZA gadskārtējais nodomu protokols

Otrdien, 7. februārī, zemkopības ministrs Didzis Šmits, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un pilnvērtīgu savstarpējo sadarbību.

Lasīt tālāk ...

UEAA paziņo zinātnisko darbu tēžu konkursa uzvarētājus

UEAA labāko zinātnisko tēžu konkurss ir noslēdzies un vērtēšanas žūrija ir paziņojusi trīs uzvarētājus. Zinātniskais konkurss notika pirmoreiz un tika uzsākts 2022. gada janvārī, un tajā piedalījās UEAA biedru izvēlētie zinātniskie darbi. Konkursā startēja arī divu Latvijas zinātnieku grupu ziņojumi.

Lasīt tālāk ...

Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2022. gadā

Ir noslēgusies Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2022. gadā iesniegto pieteikumu izvērtēšana. Divpadsmit darbus, kas pārstāv galvenos zinātņu virzienus, LZA nosaukusi par konkursa uzvarētājiem. Konkursā kopumā tika vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi: 16 – dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 – materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 – humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 – lauksaimniecības un mežzinātnēs.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN priekšsēdētāja, LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalīsies Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē

2022. gada 13. decembrī Bīriņu pilī norisināsies LOSP gada noslēguma sanāksme, kurā tiks izvērtēts aizejošais gads valdes priekšsēdētāja Gunta Gūtmaņa skatījumā. Sapulcē ar uzrunu piedalīsies zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, bet Zemkopības ministrijas pārstāvji ieskicēs nākamo piecu gadu aktivitātes. Ar aizejošā gada atskatu un nākamā gada jaunumiem dalīsies Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktors Ģirts Krūmiņš, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) direktore Kristīne Lomakina, Lauksaimniecības datu centra (LDC) direktors Ivars Vorslovs.

Sapulces Dienas kārtība (DOCX)