LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Atvērta OECD Kooperatīvo pētījumu programma 2024. gadam

9605ffdc190be4afe69ab1386e9adcb5 l

 

Līdz 2023. gada 10. septembrim ir atvērta pieteikšanās OECD Kooperatīvo pētījumu programmai (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems, CRP) 2024. gadam.

Lasīt tālāk ...

Diskusija "Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”

LLMZA un LZA pārstāvji pirmoreiz piedalīsies sarunu festivālā „Lampa”. Diskusija "Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?” notiks 10. jūnijā plkst. 11.00 - 12.00 Cēsu pils parkā uz Reģionu skatuves.

Reģionu, tai skaitā attālināto reģionu, līdzsvarota attīstība ir absolūta nepieciešamība, bet kā to panākt? Diskusijā tiks iezīmēti izaicinājumi un risinājumi teritoriju dzīvotspējai, tādi kā zināšanu ekonomika, reģionu sadarbība, vietējo kopienu partnerība un augstskolas loma reģionos.

Lasīt tālāk ...

Baltijas Pārtikas zinātnes un tehnoloģijas konference “Foodbalt 2023”

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā 2023. gada 11. - 12. maijā norisinās 16. Baltijas Pārtikas zinātnes un tehnoloģiju konference FOODBALT 2023 “TRADITIONAL MEETS NON-TRADICIONAL IN FUTURE FOOD.

Lasīt tālāk ...

LBTU profesore, akadēmiķe Dr. Baiba Rivža apbalvota ar Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu un diplomu

Saskaņā ar Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas konkursa komisijas lēmumu Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas laureāti 2023. gadā ir:

Dr. Jūras Banys, Lietuvas Zinātņu akadēmija, Dr. Arvi Hamburg, Igaunijas Zinātņu akadēmija un Dr. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija.

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un diploms piešķirts akadēmiķei Dr. Baibai Rivžai par sadarbības stiprināšanu starp Baltijas zinātņu akadēmijām un izciliem pētniecības sasniegumiem ekonomikā.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notika 18. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences otrajā dienā, 21. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā.

Lasīt tālāk ...

2023. gada 23. un 24. februārī noritēja gadskārtējā LBTU LF, LLMZA un NJF rīkotā zinātniski praktiskā konference LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA.

Konferences dalībniekus uzrunāja arī LLMZA prezidente akadēmiķe Baiba Rivža. 

Plenārsēdē par  Heterogēnās pašapputes graudaugu populācijas, to izveidošana un izmantošanas iespējas ziņoja vadošā pētniece Linda legzdiņa (ar līdzautoriem V.Strazdiņu un M.Bleideri), bet sekciju sēdēs ar ziņojumiem Agroresursu un ekonomikas institūtu pārstāvēja Ievgen Lebedenko (ar līdzautoriem S.Zuti un P.Lakovski) – par Pasaules tendences saulespuķu selekcijā un to potenciāls Latvijas apstākļos, vadošā pētniece Līvija Zariņa – par Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražas veidošanos un pētniece Lidija Vojevoda (ar līdzautoriem I.Skrabuli, L.Rābanti-Hāni, I.Kroiču) – par Kartupeļu genotipu novērtēšana bioloģiskajā audzēšanas sistēmā dažādos reģionos Latvijā.

Lasīt tālāk ...

Parakstīts Zemkopības ministrijas, LZA un LLMZA gadskārtējais nodomu protokols

Otrdien, 7. februārī, zemkopības ministrs Didzis Šmits, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un pilnvērtīgu savstarpējo sadarbību.

Lasīt tālāk ...