LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA rīkotajā Topošo zinātnieku konkursā 2023. gadā par laureāti kļuvusi Inta Jakobija

Par LLMZA 2023. gada Topošo zinātnieku konkursa uzvarētāju kļuva LBTU
Lauksaimniecības fakultātes doktora grāda pretendente Inta Jakobija par iesniegto pētījumu
Japānas krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) lapu un augļu sēņu slimības un to ierosinātāji
Laureāta godināšana notika Ražas svētkos Vecaucē 2023. gada 2. novembrī.

Konkursa veicināšanas balvu saņēma Lauksaimniecības fakultātes doktora grāda pretendente Olga Sokolova par iesniegto pētījumu „Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā”.

Atzinības rakstus saņēma arī abas zinātniskā darba vadītājas Dr. biol. Biruta Bankina un Ph.D. Inga Moročko – Bičevska.

Foto: Dainis Lapiņš

llmza toposo zinatnieku konkurss doktorantu darbu vad inga morocko-bicevska biruta bankina 2023 vecaucellmza toposo zinatnieku konkurss inta jakobija 2023 vecaucellmza toposo zinatnieku konkurss olga sokolova atzinbas raksts 2023 vecauce