LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Pasaules latviešu zinātnieku kongress 27.-29. jūnijs 2023

Akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresa atklāšanas pasākumā 2023. gada 27. Jūnijā.

Attēlā no kreisās: Izglītības ministre Anda Čakša, bijusī Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un LZA LMZN priekšsēdētāja, LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža.

Akadēmiķe Baiba Rivža kopā ar kolēģiem piedalījās V Pasaules latviešu zinātnieku kongresā 2023. gada 28. jūnijā ar stenda referātu „Zinātnē un zināšanās balstītas ekonomikas izšķirošais spēks Latvijas reģioni izsauksmē”. Referāta autori: Baiba Rivža, Pēteris Rivža, Elita Jermolajeva (LBTU) un Dace Štefenberga (VeA).

Attēlā no kreisās: Ph.D. Dace Štefenberga, Dr. habil. oec. Baiba Rivža un Dr. habil. sc. ing. Pēteris Rivža.