LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Sarunu festivālā “Lampa” notika LZA un reģionālo augstskolu rīkotā diskusija “Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”

2023. gada 10. jūnijā Cēsīs Sarunu festivāla “Lampa” ietvaros notika diskusija “Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”, ko organizēja Latvijas Zinātņu akadēmija kopā ar reģionālajām augstskolām.

Diskusijas dalībnieki pārstāvēja dažādus reģionus. Zemgales reģionu pārstāvēja profesore Baiba Rivža un divi doktoranti – Lilita Ābele un Kārlis Markus, turklāt Lilita Ābele pārstāvēja arī Liepājas Universitātes DITI Aprites ekonomikas centru.


Vidzemes reģionu pārstāvēja Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, Valmieras novada attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, SIA Metāla Alianse, SIA Skārda serviss, kā arī ViA absolvents Gatis Builis un Vidzemes Augstskolas profesore Maira Leščevica.

Latgales reģionu pārstāvēja Rēzeknes speciālās ekonomiskās (RSEZ) zonas pārvaldniece Krista Freiberga, SIA IGGI valdes loceklis Igors Nikitins un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas rektore Iveta Mietule. Sarunas balstījās uz dalībnieku iepriekš iesūtītiem atslēgas vārdiem, kas ir būtiski, lai reģionos notiktu veiksmīga attīstība.

Iesākumā profesore Baiba Rivža iepazīstināja ar valsts pētniecības programmas projekta INTERFRAME-LV rezultātiem un izaicinājumiem, pēc sarunas dalībnieki diskutēja par izglītību, ekonomiku, uzņēmējdarbību un reģionālo pārvaldību un iesaistītajām institūcijām.

Kopumā dominēja viedoklis, ka pievilcīga infrastruktūra un dzīves kvalitāte nodrošinās reģioniem investīciju piesaisti un darbaspēka pieplūdumu. Savukārt izglītība mūža garumā un zinātnes sasniegumi palīdzēs reģiona iedzīvotājiem uzturēt augstākajā līmenī kompetenci un inovācijas.

           Diskusijas dalībnieki vienojās tikties pēc gada, lai turpinātu viedokļu apmaiņu.


Sagatavoja
Dr.oec. Maira Leščevica
Prof. Uzņēmējdarbībā un ekonomikā
HESPI vadošā pētniece
Vidzemes Augstskola