LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Diskusija "Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?”

LLMZA un LZA pārstāvji pirmoreiz piedalīsies sarunu festivālā „Lampa”. Diskusija "Ilgtspējīga teritorija un rītdiena - kur ir spēks pastāvēt?” notiks 10. jūnijā plkst. 11.00 - 12.00 Cēsu pils parkā uz Reģionu skatuves.

Reģionu, tai skaitā attālināto reģionu, līdzsvarota attīstība ir absolūta nepieciešamība, bet kā to panākt? Diskusijā tiks iezīmēti izaicinājumi un risinājumi teritoriju dzīvotspējai, tādi kā zināšanu ekonomika, reģionu sadarbība, vietējo kopienu partnerība un augstskolas loma reģionos.

 

Diskusiju rīko Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Vidzemes Augstskola. Diskusija tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Valmieras novada pašvaldību, British Council pārstāvniecību Latvijā. Diskusiju vadīs un tajā piedalīsies LZA ģenerālsekretāre, LLMZA prezidente, LBTU profesore Baiba Rivža, Vidzemes augstskolas profesore, HESPI vadošā pētniece Maira Leščinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule un citi.

Vairāk informācijas https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/2048