LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LBTU profesore, akadēmiķe Dr. Baiba Rivža apbalvota ar Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu un diplomu

Saskaņā ar Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas konkursa komisijas lēmumu Baltijas Zinātņu akadēmiju medaļas laureāti 2023. gadā ir:

Dr. Jūras Banys, Lietuvas Zinātņu akadēmija, Dr. Arvi Hamburg, Igaunijas Zinātņu akadēmija un Dr. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija.

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa un diploms piešķirts akadēmiķei Dr. Baibai Rivžai par sadarbības stiprināšanu starp Baltijas zinātņu akadēmijām un izciliem pētniecības sasniegumiem ekonomikā.

Laureātu apbalvošanas ceremonija notika 18. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences otrajā dienā, 21. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā.

1999. gadā Rīgas konferences gaitā pirmoreiz tika pasniegtas kopīgās Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju medaļas. Par medaļu piešķiršanu lemj kopīga visu triju akadēmiju žūrijas komisija. Katra laureāta diplomā ierakstītais formulējums gan ir atšķirīgs, taču visus vieno ieguldījums sadarbības veicināšanā starp Baltijas reģiona zinātniekiem un kopīgu zinātnisku pētījumu izstrādē. Kopumā Baltijas zinātniekiem ir pasniegtas 32 medaļas, akadēmiķe Baiba Rivža ir pirmā sieviete zinātniece, kam ir piešķirta Medaļa.


Medaļas (64 mm diametrā, sudraba lējums) aversā ir attēloti Latvijas Zinātņu akadēmijas, Igaunijas Zinātņu akadēmijas un Lietuvas Zinātņu akadēmijas ģerboņi, reversā apkārt pa loku teksts latīņu valodā MEDALIUM ACADEMII SCIENTIARIUM BALTICI, vidū ir laukums laureāta vārda, uzvārda un medaļas piešķiršanas gada iegravēšanai. Medaļas autors ir LZA goda loceklis mākslinieks Jānis Strupulis. Ar Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu apbalvotajam pasniedz arī diplomu. Medaļu diplomus paraksta visu triju Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju prezidenti.


Attēlā: no kreisās Dr. Arvi Hamburg, Dr. Baiba Rivža un Dr. Jūras Banys (foto Jānis Brencis)

Avots: LZA https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1500-baltijas-zinatnu-akademiju-medalas-laureati