LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Apsveikumi 18.novembrī

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)
Sveicam Latvijas valsts dibināšanas svētkos!
LLMZA vārdā akadēmiķe Baiba Rivža

apsveikums

apsveikumi2

apsveikumi3