LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Pasniegta J. Lielmaņa prēmijas konkursa balva

Šī gada augustā Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Latvijas lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) izsludināja agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkursu par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šīs nozares popularizēšanu Latvijā.

Agronoma Jāņa Lielmaņa prēmijas tika iedibināta 1995. gadā, atzīmējot izcilā agronoma un selekcionāra, Valsts Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja J.Lielmaņa 100 gadu jubileju, to piešķirot reizi trīs gados. Balvas mērķis veicināt Latvijā strādājošo zinātnieku, lauksaimnieku vai to grupu būtisku ieguldījumu selekcijas un sēklkopības attīstībai Latvijā. Šogad konkursa vērtēšanas komisija nolēma prēmijas saņemšanai apstiprināt LLU Zemkopības institūta selekcijas darba grupu Dr.agr. Alda Jansona vadībā.

Svinīgā laureātu godināšana notika 8. septembrī Stendes pētniecības centra simtgades pasākumā Stendes pētniecības centrā Dižzemēs.

Sirsnīgi sveicam agronoma Jāņa Lielmaņa prēmijas 2022. gada laureātus!

image