LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate – konkurss 2022

Skati - konkursu sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, LLU un LLMZA rīko:

 • Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Prezidente, akadēmiķe, Prof., Dr. habil. oec. Baiba Rivža;
 • LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītāja, LLZIDP valdes loceklis, Prof. , Dr.agr. Ina Alsiņa.

Skates – konkursa mērķis

Lauku izmēģinājumu un/vai laboratoriju un eksperimentu iespēju apskate, zinātnieku un doktorantu pētījumu par veiktiem projektiem un pētījumiem prezentācija.

Skates – konkursa uzdevumi

 • Līdz 25. aprīlim skates konkursa dalībnieki iesniedz informāciju par vēlamo apskates, ziņojumu un diskusiju laiku un vietu. Par šiem jautājumiem darba gaitā turpmāk ir iespējamas arī nelielas korekcijas.
 • LLMZA 25. aprīļa sēdē tiek apstiprināts skates - konkursa norises grafiks.
 • Skates darba plāns tiek publicēts ZM, LLMZA un LLU mājas lapās.
 • Skates-konkursa rezultātus un godalgotās vietas tiek paziņotas LLU SIA MPSA „Vecauce” ražas svētkos „Vecauce 2022” – 2022. gada novembrī ar saistošu ceļojošo balvu īpašnieku maiņu nākošajam darba gadam – sezonai.

Skates - konkursa norises grafiks 2022. gada jūnija līdz septembrim

Datums

Norises vieta, zinātniskā institūcija

29. jūnijs

LLU Lauksaimniecības fakultāte

8. jūlijs

 

LLU Zemkopības zinātniskais institūts

12. jūlijs

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI ) Priekuļu pētniecības centrā

14. jūlijs

LLU mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”

19. jūlijs

 

Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs

 

22. jūlijs

Ulbrokas ZC, TF

29. jūlijs

LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts

15. septembris

 

Dārzkopības institūts (DI)

 

 

Skates-konkursa dalībnieki

LLU Zinātnisko institūtu pētījumu centri, fakultāšu, institūtu, koledžu un mācību – pētījumu saimniecību nodaļas, laboratorijas, pētnieku (tajā skaitā starp augstskolu) grupas .

Konkursa dalībnieku zinātniskā darba virzieni: lauksaimniecības, lauksaimniecības inženierzinātņu, pārtikas tehnoloģiju un veterinārmedicīnas, agro ekonomikas ar virzieniem raksturīgajām apakšnozarēm.

Konkursā piedalās un ceļojošajām balvām var tikt nominēti dalībnieki tikai atkārtoti reizi 3 gados.

Laboratoriju, izmēģinājumu apskatē un semināru darbā piedalās arī zinātniskie institūti „Silava” un „BIOR”, bet to atsevišķās struktūrvienības un laboratorijas nepiedalās tālāk sekojošajās skates nominācijās par ceļojošo balvu iegūšanu.

vecauce vecauce2