LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Projekta „Interframe-LV” pētnieki piedalās Latgales kongresā

zzz logo interframe jaunumi

Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS 2022.gada 27.–29. aprīlī notika Latgales kongress “Latgaliskuma kods Eiropā: no valodas līdz ekonomikai”, kurā piedalījās arī VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”) pētnieki.

“Interframe-LV” dalībnieki piedalījās visās piecās ekonomikas jomas darba grupās. Vadošā pētniece Elita Jermolajeva vadīja darba grupu “Lauku teritoriju attīstība Latgalē” (skatītie jautājumi: iniciatīvas lauku teritoriju attīstībai, tūrisma un muižu mantojuma loma Latgales lauku atdzimšanai, lauksaimnieciskā ražošana Eiropas Savienības pierobežā u. c) un uzstājās ar ziņojumu “Viedo ciemu attīstība – Eiropas piemēri un iespējas Latgales reģionā”. Projekta “Interframe-LV” vadītāja, LZA ģenerālsekretāre akadēmiķe Baiba Rivža vadīja diskusiju paneli “Latgales zināšanu ekonomika un eksportspēja” (Latgales ekonomiskās telpas pievienotā vērtība, zināšanu ekonomika, inovācijas, jaunuzņēmumi, eksportspēja) un sniedza ziņojumu “Zināšanu ekonomikas aspekti Latgales reģionā”. Abās aktivitātēs risinātie jautājumi ir cieši saistīti ar „Interframe-LV” pētījumu tēmām un rezultātiem. „Interframe-LV” pētnieki piedalījās arī Latgales Kongresa rezolūcijas izstrādāšanā ekonomikas jomā. Zinātnieku referātu tēzes ir publicētas Latgales Kongresa informatīvajā izdevumā. Piedalīšanās ieguvumi – kontakti ar zinātniekiem un praktiķiem no dažādām Latvijas izglītības institūcijām un novadiem, kā arī idejas jauniem pētījumiem un projektiem.

Kongresa pirmajā dienā delegāti un viesi tika aicināti uz svinīgu dievkalpojumu Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, kā arī kopīgā gājienā visi devās uz piemiņas vietu “Latgales kongresam – 100”. Latgales vēstniecībā GORS kongresu atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, tad sekoja Ministru prezidenta Krišjāņa. Kariņa video uzruna, kā arī Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča, Polijas vēstnieces Latvijā Monikas Mihališinas, Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka uzrunas. Kongresa organizēšanas goda locekļi dzejniece Anna Rancāne, Saeimas deputāte Ilga Šuplinska, jurists Agris Bitāns un režisors Viesturs Kairišs klātesošos iepazīstināja ar padarīto un darāmo Latgalei īpaši nozīmīgajos jautājumos, t. sk. par latgaliešu valodas saglabāšanu.

Otrajā dienā notika diskusijas, referāti un ekspertu viedokļu uzklausīšana par Latgales tautsaimniecībai, tūrismam, izglītībai, latgaliešu valodai, drošībai un efektīvākai pārvaldei aktuāliem jautājumiem, kopumā 19 diskusiju paneļos ar apmēram 100 dažādu jomu ekspertiem, starp kuriem arī – “Interframe-LV” pērtnieki. Darbojās arī kontaktu birža, kurā bija iespēja uz īsu sarunu aicināt jebkuru klātesošo. Trešo kongresa dienu ievadīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas svinīgā sēde, tam sekoja politiska diskusija. Pieņemtās rezolūcijas izpildes uzraudzībai tika izveidota Latgales kongresa padome.