LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

UEAA tikšanās ar Lauksaimniecības Ģenerāldirektorātu

UEAA (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature), kurā darbojās arī LLMZA un LZA LMZN pārstāvji, attālinātajā sarunā (30. novembrī) ar Lauksaimniecības Ģenerāldirektorātu uzsvēra, ka viņi piekrīt bažām par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un klimata pārmaiņām un piekrīt, ka mežiem ir svarīga loma šo draudu mazināšanā. Tomēr viņi arī atkārtoja kritiku attiecībā uz stratēģijas zinātnisko pamatojumu, kas ir pārāk ierobežots un galvenokārt attiecas uz klimata un bioloģiskās daudzveidības aspektiem, nevis uz plašo dalībvalstīs pieejamo mežsaimniecības zinātnes bāzi.

Tajā nav aplūkoti arī ekonomiskie aspekti. Meža nozīme biosfērā un praktiskā meža apsaimniekošana bieži vien ir divas dažādas pasaules. Nav pietiekami ņemtas vērā atšķirības starp dalībvalstu mežu veidiem un atšķirīgie dabas un sociāli ekonomiskie apstākļi. Tādējādi UEAA secina, ka šobrīd nav stingra zinātniskā pamata, lai pieprasītu būtiskas izmaiņas meža apsaimniekošanas praksē dalībvalstīs. UEAA grupa paskaidroja, ka UEAA dalība akadēmijās ir plašs zinātnisko zināšanu kopums mežsaimniecības zinātnē un ka UEAA vēlētos to nodot Komisijas rīcībā, lai pieņemtu saprātīgu, zinātniski pamatotu lēmumu. UEAA grupai bija konstruktīva diskusija, pateicoties Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta kolēģiem, un visi vienojās tikties vēlreiz pēc dažiem mēnešiem.

Programma (DOCX)

Pārskats (PDF)