LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Pirmdien, 2021. gada 29. novembrī, plkst. 16:00
Tiešsaistē zoom platformā

Latvijas Zinātņu Akadēmija is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: LZA LMZN sēde 29. novembrī pl. 16-18
Time: Nov 29, 2021 16:00 Helsinki

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89291372464?pwd=THE1b0dCMmdqWWpsSFgvN2NSZ3VFZz09

Meeting ID: 892 9137 2464
Passcode: 220022

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

1. LMZN un LLMZA kopsēdes darba kārtība. Zino: LZA akad. Baiba Rivža
2. LZA Stratēģijas rīcības plāns.
Zino: LZA akad. Baiba Rivža
3. Ražas svēkti Vecauce uzvarētēju prezentācijas:

 • Mg. agr. Irina Sivicka "Ēteriskās eļļas satura izmaiņas raudenes kloniem pa gadiem"
 • Mg. art. Agrita Švarta "Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu"

4. Informācija par projektu rezultātiem:

 • ERANET ForestValue;ERANET SUSCROP;
 • VPP projekts INTERFRAME-LV. Ziņo: LZA akad. Baiba Rivža

5. Dažādi

 • LZA zinātnes sasniegumi 2021. gadā konkurss;
 • LLMZA 30 gadi (1992-2022);
 • UEAA aicinājums zinātņu akadēmijām iesniegt labāko pētniecisko darbu anotācijas.

Prezentācija (PPTX)