LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas Zinātņu akadēmijas 2021. gada jauno locekļu vēlēšanās ievēlēti 2 LLMZA zinātnieki

Ceturtdien, 25. novembrī, LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja desmit īstenos locekļus un divus goda locekļus, kā arī divpadsmit korespondētājlocekļus. Starp ievēlētajiem ir 2 LLMZA zinātnieki: īstenā locekle Dr.sc.ing. Inga Ciproviča un korespondētājloceklis Dr.sc.ing. Mārtiņš Šabovičs.

Sveicam!