LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA parakstīja nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu

Memoranda parakstīšana nevalstiskajai organizācijai dos iespēju:
• piedalīties Memoranda padomes darbā – paust viedokli, iesaistoties dažādu nevalstiskajām organizācijām aktuālu jautājumu risināšanā
• sekmēt sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm
• izvirzīt kandidatūru balsojumā par Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvjiem nākamajā darbības periodā no 2021.gada 1.novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim

Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss:
• Rīcības projektu konkursā aktuālu un steidzamu interešu pārstāvības iniciatīvu īstenošanai (termiņš - nepārtraukta iesniegšana). Finansējums: 1 000 - 10 000 eiro
• Konkursu nolikumi un detalizētāka informācija atrodama www.activecitizensfund.lv