LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI ) Viļānos

Ikgadējā lauksaimniecības zinātnisko institūciju LLMZA, LZA LMZN un LLU organizētās un ZM atbalstītās skates ietvaros AREI (Agro resursu un ekonomikas institūta) darbība tika vērtēta arī SIA "Latgales lauksaimniecības centru" Viļānos 15. jūlijā. Lauku skautes dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar Viļānu zinātnieku plašo pētījumu loku un darbību.

vilani

Foto: AREI Viļānu arhīva