LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate LLU Augu aizsardzības institūtā AGRIHORTS

Izmēģinājumu skate 30. jūlijā notika LLU Augu aizsardzības institūtā AGRIHORTS. Interesantus ziņojumus LLMZA, ZM pārstāvjiem un arī saviem kolēģiem sniedza vadošie pētnieki un institūta jaunieši, doktoranti.

visi

 

visi1
 
prezentacija
 
Foto: Dainis Lapiņš