LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate 26. jūlijā, LLU Tehniskajā fakultātē

26. jūlijā notika ikgadējā LLMZA un DP organizētā, ZM atbalstītā lauku izmēģinājumu skate. Šoreiz Jelgavā, LLU TF par savu zinātnisko darbību un atskaitījās ne tik vien Tehniskā fakultāte, bet arī Ulbrokas pētījumu centrs.

fakultate

 Ulbroka petnieciba

Foto: Dainis Lapiņš