LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauku skate LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce"

1. jūlijā LLMZA, LZA LMZN, LLU kā arī DP (Direktoru padome) kopā ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem viesojās lauku izmēģinājumu skatē LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce". Skates laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce" saimnieciskās darbības rezultātiem un attīstības perspektīvām.

Rivza Slokenbeka

drons


prezentacija

visi-min

Foto: Dainis Lapiņš